Skip to content

Edukacja i umiejętności

System edukacji w Islandii – Omówienie

 • Przedszkole w wieku od roku lub 2 lat do 6 lat.
 • Szkoła podstawowa w wieku od 6 do 16 lat Obowiązek szkolny.
 • Szkoła średnia w wieku od 16 do 19 lat (i starszym). Młodzieży w wieku od 16 do 18 lat przysługuje prawo do uczęszczania do szkoły średniej.
 • W szkole średniej uczniowie przygotowują się do egzaminu maturalnego lub nauki zawodu.
 • Uniwersytety lub uczelnie specjalistyczne.
 • Kształcenie ustawiczne osób dorosłych.

Przedszkole

 • Przedszkole to pierwszy stopień edukacji. Większość dzieci w Islandii zaczyna chodzić do przedszkola w wieku 1–2 lat, ale nie jest to obowiązkowe.
 • Przedszkola mogą być prywatne lub publiczne.
 • Należy złożyć wniosek o przyjęcie do przedszkola, czasami też jest lista oczekujących.
 • Dzieci, dla których islandzki nie jest językiem ojczystym, mają pierwszeństwo.
 • Większość dzieci chodzi do przedszkola blisko domu.
 • Korzystanie z przedszkola nie jest darmowe. Rodzice partycypują w kosztach ponoszonych przez gminę. Rodzicom, których więcej niż jedno dziecko chodzi do tego samego przedszkola, przysługuje zniżka.
 • W porze obiadu dzieci otrzymują ciepły posiłek. Oprócz tego dostają także owoce i kanapki.
 • Dzieci w wieku 1–3 leżakują w ciągu dnia i mają do dyspozycji materace, poduszki oraz koce.
 • Dzieci codziennie bawią się na dworze, nawet gdy pada deszcz lub śnieg. Powinny mieć strój przeciwdeszczowy, kalosze, kombinezon zimowy, śniegowce, czapkę i rękawiczki.
 • Zarówno na dworze, jak i w budynku dzieci znajdują się pod stałą opieką.
 • Przebywanie na dworze to świetna zabawa, a jeśli dziecko jest odpowiednio ubrane, na pewno nie zmarznie.

Co dzieci robią w przedszkolu?

 • Przedszkola mają stały rozkład dnia, obejmujący niezmienne elementy.
 • Zajęcia w przedszkolu obejmują między innymi:
  • Rozwijanie u dzieci umiejętności językowych, przygotowanie do nauki czytania i pisania oraz dalszej edukacji.
  • Śpiewanie z dziećmi i uczenie ich różnych piosenek.
  • Czytanie dzieciom i umożliwianie im oglądania książeczek.
  • Dzieci zajmują się plastyką i rękodziełem oraz biorą udział w różnorodnych projektach twórczych.
  • Dzieci bawią się zarówno wewnątrz, jak i na świeżym powietrzu (na wydzielonym terenie z bezpiecznym wyposażeniem placu zabaw).
  • Od czasu do czasu dzieci są zabierane przez opiekunów na wycieczki. W takich sytuacjach zawsze noszą dobrze widoczne kamizelki odblaskowe.

Przedszkole – ciąg dalszy

 • Rodzice są zapraszani na spotkania z opiekunem przedszkolnym. Podczas nich omawiają rozwój dziecka i to, jak sobie radzi w przedszkolu.
 • Dzieci w przedszkolu poddawane są ocenie rozwoju oraz ocenie świadomości fonologicznej.
 • Dzieci z niepełnosprawnościami otrzymują pomoc i wsparcie terapeuty rozwojowego lub opiekuna dzieci specjalnej troski.
 • Program wychowania przedszkolnego jest oparty na islandzkiej podstawie programowej dla przedszkoli i ustawodawstwie dla tego poziomu edukacji. Każde przedszkole publikuje także plan działania. www.stjornarradid.is/verkefni/menntamal/namskrar/
 • Zajęcia z dziećmi w przedszkolach są profesjonalnie zorganizowane i różnorodne.
 • Dzieci pochodzenia zagranicznego uczą się języka islandzkiego, co jest niezbędne do udanego rozpoczęcia nauki w szkole.
 • Dzieci ćwiczą w przedszkolu wiele umiejętności:
  • Systematycznie stymulowane są umiejętności językowe i rozwój językowy.
  • Ćwiczą pracę zespołową i wzajemny szacunek.
  • Uczą się samodzielności.
  • Są przygotowywane do rozpoczęcia nauki w szkole.

Szkoła podstawowa – informacje ogólne 

 • Obowiązkowa edukacja w Islandii trwa 10 lat.
 • Dzieci rozpoczynają naukę w roku, w którym kończą 6 lat. Rozpoczynają od pierwszej klasy.
 • Obowiązek szkolny trwa do roku, w którym dzieci kończą 16 lat i są w dziesiątej klasie.
 • Szkoła obejmująca klasy od 1 do 10 to szkoła podstawowa.
 • Wszystkie dzieci mają prawo uczęszczać do szkoły, a na ich rodzicach spoczywa obowiązek prawny, aby ich dzieci uczęszczały do szkoły.
 • Rodzice muszą ubiegać się o zwolnienie dzieci z lekcji i zgłaszać chorobę.
 • Ministerstwo Edukacji, Nauki i Kultury publikuje islandzką podstawę programową dla nauczania obowiązkowego w oparciu o ustawodawstwo dla tego poziomu edukacji. www.stjornarradid.is/verkefni/menntamal/namskrar/

Szkoła podstawowa

 • Wszystkie dzieci mają prawo do zindywidualizowanej edukacji i edukacji specjalnej, jeśli jej potrzebują.
 • Dzieci uczestniczą we wszystkich lekcjach, na przykład zarówno dziewczęta, jak i chłopcy uczęszczają na zajęcia stolarskie, gospodarstwa domowego, pływania i wychowania fizycznego.
 • Wychowanie fizyczne znajduje się w programie wszystkich klas szkoły podstawowej. W 9 klasie dzieci zdają egzamin pływacki.
 • Rodzice nie mają prawa zatrzymywać dzieci w domu, nawet jeśli sprzeciwiają się niektórym przedmiotom.
 • Wszystkie dzieci automatycznie przechodzą do następnej klasy po wakacjach letnich. Wyniki w nauce nie mają na to wpływu.

Przedmioty

 • W demokratycznym społeczeństwie mieszkańcy kraju muszą mieć zarówno wiedzę ogólną, jak i umiejętność samodzielnego myślenia.
 • Szkoły są odpowiedzialne za zapewnienie dzieciom edukacji ogólnej oraz wykształcenie metod samodzielnej pracy i krytycznego myślenia.
 • Zapotrzebowanie na dodatkowe zajęcia z islandzkiego jako języka obcego lub wsparcia w nauce ogólnej jest oceniane indywidualnie, a w razie potrzeby opracowywane są dostosowane plany nauczania innych przedmiotów.
 • W szkole można również uzyskać pomoc w wykonywaniu zadań domowych.
 • W szkole naucza się wielu przedmiotów, takich jak:
  • język islandzki, czytanie, pisanie, języki obce, matematyka, nauki przyrodnicze, nauki społeczne, edukacja seksualna, umiejętności życiowe, informatyka, wychowanie fizyczne, rzemiosło, plastyka, stolarstwo, gospodarstwo domowe, muzyka i pływanie.

Ocena wyników w nauce

 • Ocena wyników w nauce jest wprowadzana do systemu Mentor www.infomentor.is– skala ocen:
  • Znakomicie
  • Materiał opanowany
  • Na dobrej drodze
  • Wymaga praktyki
  • Materiał nieopanowany
 • Rodzice są zachęcani do uzyskania od nauczycieli szczegółowych wyjaśnień dotyczących kryteriów oceniania z różnych przedmiotów.
 • Postępy są oceniane indywidualnie, o czym warto pamiętać podczas spotkań rodziców z nauczycielami.
 • Czasami uczniowie, rozpoczynając naukę w szkole średniej, muszą brać udział w zajęciach przygotowawczych z niektórych przedmiotów, nawet jeśli ukończyli szkołę podstawową w Islandii.

 

Video

Can we improve the content on the site?