Skip to content

System Mentor

 • Platforma cyfrowa Mentor jest wykorzystywana w szkołach podstawowych do zarządzania frekwencją i nieobecnościami, realizacją zadań i wynikami uczniów.
 • Rodzice mają dostęp do systemu Mentor. Mogą w nim zgłaszać chorobę i monitorować postępy swoich dzieci w nauce.
 • W systemie Mentor można również zobaczyć nazwiska wszystkich uczniów w klasie oraz numery telefonu i/lub adresy e-mail ich rodziców.
 • System Mentor jest również dostępny jako aplikacja na smartfony.
 • Certyfikat cyfrowy to najlepszy sposób na zalogowanie się do systemu.
 • www.mentor.is

Komunikacja w szkole

 • Nauczyciele ani inni pracownicy szkoły nie mogą w żadnym wypadku stosować wobec uczniów kar cielesnych.
 • Dyscyplina w szkole opiera się na procedurach i zasadach postępowania obowiązujących w danej szkole. Nauczyciele i dzieci powinni okazywać sobie szacunek we wzajemnych kontaktach.
 • W przypadku poważnych problemów wychowawczych kierownictwo szkoły, rodzice i specjaliści wspólnie szukają wyjścia z sytuacji.
 • Nękanie w szkole jest traktowane bardzo poważnie, a szkoły podstawowe mają plan reagowania na tę okoliczność.

Dzieci, dla których islandzki nie jest językiem ojczystym: Język ojczysty

 • Język ojczysty każdego dziecka jest ważny i odgrywa kluczową rolę w komunikacji dziecka z jego opiekunami.
 • Dobre podstawy znajomości języka ojczystego mają istotny wpływ na rozwój dziecka.
 • Rodzice powinni używać języka ojczystego w obecności dzieci i stymulować jego przyswajanie od urodzenia.
 • Język ojczysty-Móðurmál. Stowarzyszenie na rzecz dwujęzyczności oferuje dzieciom zajęcia językowe z wielu języków. www.modurmal.com
 • Witryna internetowa miasta Reykjavík zawiera wskazówki dla rodziców, jak stymulować przyswajanie języka ojczystego przez dzieci. www.reykjavik.is/allir-med

Dzieci, dla których islandzki nie jest językiem ojczystym: Język islandzki

 • Biegła znajomość islandzkiego ma znaczenie dla sukcesu w nauce na wszystkich poziomach edukacji.
  • Rodzice muszą zaangażować się w naukę i prace domowe swoich dzieci oraz znaleźć na to czas. Liczy się systematyczność, realistyczne cele, zachęty i pochwały.
  • Dzieci powinny 5 razy w tygodniu czytać na głos rodzicowi/starszemu rodzeństwu.
  • https://mml.reykjavik.is/
 • Konieczne jest również wykorzystanie czasu spędzanego poza szkołą na promowanie i stymulowanie nauki islandzkiego poprzez:
  • Oglądanie przez dzieci telewizji i treści cyfrowych w języku islandzkim i z napisami po islandzku.
  • Korzystanie z aplikacji i gier, które uczą języka islandzkiego, czytania ze zrozumieniem i innych umiejętności, na przykład www.menntamalastofnun.isi www.fraedslugatt.is
  • Zachęcanie dzieci do czytania książek w języku islandzkim i korzystania z biblioteki.
  • Udział w zabawach i zajęciach rekreacyjno-sportowych z kolegami ze szkoły i przyjaciółmi.
 • Aby odnieść sukces, trzeba ciężko pracować w nowych sytuacjach – dotyczy to również dzieci. Ważnym czynnikiem jest zainteresowanie i wsparcie ze strony rodziców.

Usługi i koszty

 • W szkołach podstawowych zatrudnione są pielęgniarki szkolne. Edukują dzieci w kwestiach zdrowotnych i udzielają im pomocy w przypadku zranienia się.
 • W szkołach podstawowych i na ich rzecz pracują również psycholodzy, doradcy zawodowi i pedagodzy.
 • Szkoła podstawowa jest bezpłatna. Wszystkie podręczniki, a także zeszyty ćwiczeń i artykuły papiernicze są dzieciom wypożyczane. Państwo i gminy pokrywają wszystkie koszty prowadzenia szkół.
 • Rodzice płacą za ciepły posiłek, który dzieci otrzymują w szkole. Zamiast niego dzieci mogą przynieść z domu drugie śniadanie.
 • Spotkania rodziców z nauczycielami odbywają się dwa razy w roku, w razie potrzeby w obecności tłumacza.

Równy dostęp do edukacji

 • Ustawa o obowiązku szkolnym stanowi, że wszystkie dzieci, niezależnie od ich zdolności lub trudności w nauce, mają prawo do odpowiedniej edukacji w lokalnej szkole.
 • Zgodnie z ustawą dzieci, dla których islandzki nie jest językiem ojczystym, mają prawo do odpowiedniej nauki języka islandzkiego.
 • Dla dzieci z problemami rozwojowymi działają również szkoły specjalne, które w niektórych przypadkach mogą być bardziej odpowiednie niż szkoła ogólnokształcąca.
 • Szkoły podstawowe muszą przestrzegać podstaw programowych Ministerstwa.Oznacza to, że dzieci powinny otrzymywać edukację na takim samym poziomie, niezależnie od tego, gdzie mieszkają. Szkoły mogą jednak mieć różne obszary zainteresowań.

Dobrze wiedzieć

 • Rok szkolny trwa od końca sierpnia do połowy czerwca.
 • Pamiętaj o kalendarzu szkolnym – nie posyłaj dzieci do szkoły w dni wolne!
 • Szkoły mają 2–3 dni ferii zimowych w semestrze jesiennym i wiosennym. Są też ferie na święta Bożego Narodzenia i Wielkanoc.
 • W każdym roku szkolnym jest kilka dni przygotowawczych dla nauczycieli, kiedy nie ma lekcji, a nauczyciele organizują w tym czasie zajęcia szkolne.
 • W dni przygotowawcze dla nauczycieli oraz w święta Bożego Narodzenia i Wielkanoc (poza dniami ustawowo wolnymi od pracy) można opłacić opiekę nad dziećmi w świetlicy.
 • Uczęszczanie do szkoły podstawowej jest obowiązkowe. Aby zwolnić dziecko z lekcji poza dniami ustawowo wolnymi, należy złożyć wniosek.
 • Obowiązkowe jest również zgłoszenie choroby dziecka za pośrednictwem systemu Mentor lub w sekretariacie szkoły.

 

 

 

 

 

 

 

Can we improve the content on the site?