Skip to content

Opieka zdrowotna dla dzieci

 • Dzieci często chorują w pierwszych latach życia, w miarę jak ich układ odpornościowy staje się coraz silniejszy.
 • Typowe choroby niemowląt to grypa żołądkowa, gorączka, przeziębienie i infekcje ucha, a także infekcje wirusowe i bakteryjne, takie jak paciorkowcowe zapalenie płuc i ospa wietrzna.
 • Lekarze czasami przepisują dzieciom antybiotyki i ważne jest dokładne przestrzeganie zaleceń dotyczących dawkowania.
 • U niektórych dzieci wymagane jest założenie drenów z powodu infekcji ucha.
 • Czopki lub środki przeciwgorączkowe dla dzieci można kupić w lokalnych aptekach.

Dzieci – co warto wiedzieć

 • Kiedy dzieci rozpoczynają przedszkole, będą miały kontakt z wieloma innymi dziećmi, co czasami może prowadzić do infekcji i chorób.
 • Dobrym sposobem na uniknięcie infekcji jest mycie rąk i zmiana skarpetek po powrocie z przedszkola.
 • Wszy i owsiki to częsty problem wśród dzieci uczęszczających do przedszkola i szkoły podstawowej.
 • Aby się go pozbyć, konieczne jest zakupienie leku od lekarza (lub w aptece). Konieczne jest również wypranie całej pościeli i ręczników oraz dezynfekcja wszystkich powierzchni.
 • Lekarstwa na wszy można kupić w aptekach. Ważne jest, aby regularnie czesać włosy dziecka specjalnym grzebieniem na wszy, aby pozbyć się gnid i zapobiec rozwojowi wszy.

Opieka zdrowotna dla dzieci

 • Ośrodek zdrowia jest pierwszym miejscem, do którego należy się udać, aby skorzystać z opieki zdrowotnej dla dzieci.
 • Istnieje możliwość spotkania się z pielęgniarką, a następnie umówienia się na wizytę u lekarza.
 • Można również umówić się od razu na wizytę u lekarza.
 • Ponadto można skorzystać z wizyt popołudniowych w ośrodkach zdrowia, na które nie trzeba się wcześniej umawiać.
 • Pielęgniarki z ośrodków zdrowia świadczą usługi w szkołach podstawowych. Monitorują rozwój dzieci, nadzorują szczepienia i zajmują się edukacją dzieci na temat zdrowia.

Pediatrzy

 • Pediatrzy pracują zarówno w szpitalach, jak i prywatnych klinikach.
 • Na przykład w pod adresem Urðahvarf 8, 203 Kópavogur mieści się klinika dziecięca Domus.
 • Wizyty można umawiać z wyprzedzeniem i rezerwować terminy popołudniowe lub w weekendy (nr telefonu 563-1010, www.domusmedica.ishttps://barnalaeknardomus.is/)
 • Lekarze pierwszego kontaktu mogą również skierować dzieci do pediatrów.
 • Placówka medyczna dla dzieci BarnaspítaliHringsinsznajduje się w szpitalu uniwersyteckim Landsspítalinn. Posiada oddział stacjonarny i oddział opieki pediatrycznej w nagłych wypadkach.


Dzieci niepełnosprawne i dzieci z zaburzeniami rozwojowymi i behawioralnymi

 • Lokalny ośrodek zdrowia to pierwsze miejsce, do którego należy udać się w przypadku wystąpienia problemów u dzieci. Tam personel w porozumieniu z rodzicami zdecyduje, czy skierować dziecko do specjalistów.
 • Mogą to być pediatrzy, psychiatrzy specjalizujący się w leczeniu dzieci i młodzieży lub inni specjaliści opieki pediatrycznej.
 • „Þroska- og hegðunarstöðin” to klinika działająca w ramach publicznego systemu opieki zdrowotnej (Þönglabakki 1, 109 R.) Oferuje diagnostykę, konsultacje, leczenie i szkolenia w zakresie zaburzeń rozwojowych i behawioralnych. Konieczne jest skierowanie. www.heilsugaeslan.is/serthjonusta/throska-og-hegdunarstod
 • BUGL jest stacjonarnym ośrodkiem leczenia psychiatrycznego dla dzieci i młodzieży z problemami zdrowia psychicznego. Konieczne jest skierowanie od lekarza. www.landspitali.is/sjuklingar-adstandendur/deildir-og-thjonusta/barna-og-unglingageddeild-bugl
 • W przypadku podejrzenia niepełnosprawności rozwojowej należy umówić się na wizytę w ośrodku zdrowia. Ośrodek następnie skieruje dziecko do Państwowego Centrum Diagnostyki i Porad (Greiningar og ráðgjafastöð ríkisins (GRR)). www.greining.is
 • Rolą GRR jest zapewnienie dzieciom z zaburzeniami ze spektrum autyzmu lub ciężkimi zaburzeniami rozwojowymi niezbędnej diagnozy, poradnictwa i zasobów zwiększających ich szanse i poprawiających jakość życia.
 • Dzieci, u których zdiagnozowano niepełnosprawność, oraz rodzice tych dzieci mają prawo do pomocy gminy, w której zamieszkują, zgodnie z przepisami dotyczącymi osób niepełnosprawnych.
 • Gminy oferują usługi dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin.
 • Rodzice mogą ubiegać się o wsparcie finansowe od Państwowego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (Tryggingarstofnun – www.tr.is), aby otrzymać pomoc w opiece nad dziećmi niepełnosprawnymi i w pokryciu kosztów z nią związanych.
 • Islandzkie ubezpieczenie zdrowotne (Sjúkratryggingar Íslands - www.sjukra.is) pokrywa koszty pomocy i sprzętu medycznego, rehabilitacji/szkoleń, a także koszty podróży.
 • W społeczeństwie islandzkim osoby niepełnosprawne mają prawo do bezpieczeństwa, wsparcia, usług i uczestnictwa w życiu społecznym na własnych warunkach.

Konwencja ONZ o prawach osób niepełnosprawnych

 • Islandia ratyfikowała konwencję ONZ o prawach osób niepełnosprawnych w 2016roku.
 • www.stjornarradid.is/media/velferdarraduneyti-media/media/acrobat-skjol/10062009SamningurUmRettindiFatladsFolks.pdf
 • Konwencja dotyczy praw człowieka i stanowi, że osoby niepełnosprawne powinny mieć takie same prawa i możliwości jak inni oraz że powinny otrzymać w tym celu niezbędne wsparcie.
 • Podstawowe zasady Konwencji obejmują:
  • Poszanowanie godności ludzkiej, różnorodności, autonomii i niezależności wszystkich osób.
  • Zakaz wszelkich form dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność danej osoby.
  • Równe szanse i wsparcie, między innymi w zakresie edukacji, zatrudnienia, rodziny i niezależnego życia.
  • Dostępność dla wszystkich.
  • Równość mężczyzn i kobiet.
  • Konsultowanie się z osobami niepełnosprawnymi.
  • Edukacja i prezentacja konwencji.
  • Zmiany społeczne umożliwiające wszystkim korzystanie z równych praw.

System współdzielenia kosztów

 • Islandzkie ubezpieczenie zdrowotnie (Sjúkratryggingar Íslands (SÍ)) pokrywa część kosztów wszystkich usług medycznych i farmaceutyków dla osób kwalifikujących się do państwowego ubezpieczenia zdrowotnego. www.sjukra.is
 • System współdzielenia kosztów SÍ wymaga od osób fizycznych uiszczania comiesięcznych płatności do określonej maksymalnej kwoty za swoje usługi opieki zdrowotnej.
 • Maksymalna kwota jest niższa dla osób niepełnosprawnych, seniorów i dzieci.
 • Usługi świadczone w ośrodkach zdrowia, szpitalach, prywatnych gabinetach lekarskich, usługi fizjoterapeutów, terapeutów zajęciowych, logopedów i psychologów (na podstawie umowy z SÍ, dla dzieci poniżej 18. roku życia) są objęte systemem współdzielenia płatności.
 • Osoby mieszkające poza Regionem Stołecznym mogą ubiegać się o pomoc finansową z tytułu kosztów podróży i/lub zakwaterowania w związku z leczeniem. O taką pomoc finansową należy wystąpić z wyprzedzeniem.
 • Uchodźcy mają takie same prawa dotyczące SÍ oraz do świadczeń zdrowotnych jak inni. Dla osób, które niedawno przybyły do kraju i uzyskały ochronę międzynarodową, obowiązuje wyjątek od ogólnej zasady sześciomiesięcznego okresu oczekiwania na ubezpieczenie zdrowotne.
 • Urząd Imigracyjny (Útlendingastofnun) przesyła informacje do SÍ w celu zarejestrowania uchodźców w systemie ubezpieczeń zdrowotnych.

Portal dotyczący praw SÍ – www.sjukra.is

 • Na stronie internetowej islandzkiego ubezpieczenia zdrowotnego (SÍ), www.sjukra.ismożna znaleźć Portal dotyczący praw SÍ.
 • Można tam uzyskać dostęp do sekcji „Mínar síður” (moje strony) za pomocą elektronicznego numeru identyfikacyjnego.
 • Za pośrednictwem portalu „Mínar Síður” osoby fizyczne mogą znaleźć informacje dotyczące praw w ramach SÍ, rachunków za otrzymane usługi medyczne oraz statusu w odniesieniu do kosztów leków i opłat za usługi medyczne.
 • Ważne jest wprowadzenie prawidłowych danych bankowych w „Mínar síður”, aby mieć pewność, że SÍ może w razie potrzeby zwrócić koszty.

Apteki/drogerie

 • W aptekach można kupować leki, produkty związane ze zdrowiem i kosmetyki, a także wiele innych produktów.
 • We wszystkich aptekach pracują farmaceuci. Od farmaceuty można uzyskać porady i informacje na temat leków i produktów związanych ze zdrowiem.
 • Większość leków wymaga recepty, ale niektóre produkty sprzedawane są bez recepty, na przykład leki na łagodny ból i alergię, nieżyt żołądka lub refluks.
 • Lekarze wysyłają recepty drogą elektroniczną.
 • Aby otrzymać leki na receptę, pacjent musi podać numer identyfikacyjny (kennitala) w aptece.
 • Musi również posiadać przy sobie ważny dokument tożsamości przy zakupie i odbiorze leków na receptę.
 • Nie można odbierać leków na receptę w imieniu innych osób (osób, które ukończyły 18 lat), chyba że osoby wymienione na recepcie udzieliły oficjalnego upoważnienia.
 • Takie upoważnienie można złożyć elektronicznie na stronie www.heilsuvera.is

Współdzielenie kosztów leków

 • Współdzielenie kosztów zakupu leków z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego wzrasta proporcjonalnie do wzrostu kosztów dla danej osoby w okresie 12 miesięcy.
 • W związku z tym osoby fizyczne ponoszą najwyższe koszty przy pierwszym zakupie leków, ale później koszt ten jest obniżany (w okresie dwunastu miesięcy).
 • Okres dwunastu miesięcy liczy się od momentu dokonania pierwszego zakupu leku, np. jeżeli pierwszy zakup został dokonany 15 sierpnia 2020 roku, to okres ten kończy się 15 sierpnia 2021 roku. Okres rozpoczyna się ponownie, gdy dana osoba ponownie kupi lek po raz pierwszy.
Can we improve the content on the site?