Skip to content

Studenci zagraniczni

 • Uniwersytet Islandzki oferuje studia dyplomowe z języka islandzkiego jako języka obcego, a także studia licencjackie z islandzkiego dla studentów zagranicznych. www.hi.is
 • Aby przystąpić do programu dyplomowego, należy zdać egzamin TOEFL z języka angielskiego.
 • Aby podjąć studia licencjackie z islandzkiego, należy mieć zdany egzamin maturalny i dobrą znajomość języka islandzkiego.
 • Na innych wydziałach oceny postępów w nauce dokonuje się w języku islandzkim lub angielskim w przypadku studentów zagranicznych.
 • Najlepiej umówić się na spotkanie z doradcą studenckim na danej uczelni, aby przyjrzeć się możliwości podjęcia studiów i/lub oceny postępów w nauce na innej uczelni.

Ocena postępów w nauce i certyfikatów z innych krajów

 • W przypadku ukończenia studiów lub studiowania na zagranicznej uczelni można złożyć wniosek o ocenę postępów w nauce w biurze ENIC/NARIC. www.enicnaric.is
 • Posiadacze tytułów zawodowych muszą się ubiegać o prawo do wykonywania zawodu w odpowiednim ministerstwie.
 • Na stronie Europass znajduje się podsumowanie tytułów zawodowych w Islandii. Zobacz www.erasmusplus.is/menntun
 • Po przeprowadzeniu oceny formalnej wnioskodawca musi złożyć wniosek na formularzu oraz uwierzytelnioną kopię dyplomu do ENIC/NARIC, który następnie udzieli odpowiedzi na piśmie.
 • Wykształcenie zawodowe zdobyte za granicą oceniane jest w ośrodku edukacyjnym IÐAN (z wyjątkiem elektroniki). www.idan.is

Kształcenie ustawiczne/kształcenie dorosłych

 • Kształcenie przez całe życie odgrywa coraz ważniejszą rolę w życiu osób dorosłych.
 • Niektórzy w późniejszym okresie życia kończą szkołę średnią, zawodową lub studia wyższe. Inni zmieniają zawód i uczą się czegoś nowego lub poszerzają swoje średnie wykształcenie. Wiele osób co roku uczestniczy zarówno w zajęciach rekreacyjnych, jak i kursach dokształcających.
 • Postęp technologiczny, nowe zawody i automatyzacja wpływają na życie i aktywność zawodową osób dorosłych. Potrzeba nadążania za innowacjami i poszerzania wiedzy jest ogromna.
 • Centra uczenia się przez całe życie działają w całym kraju i oferują kursy islandzkiego, kursy językowe, zajęcia rekreacyjne, szkołę średnią dla dorosłych itp.
 • Centra uczenia się przez całe życie oferują również bezpłatne poradnictwo edukacyjne i zawodowe dla dorosłych.
 • Prowadzone są również specjalne szkoły językowe oferujące kursy islandzkiego.
 • Istnieją specjalistyczne szkoły, takie jak szkoły komputerowe, szkoły masażu, zawodowe kursy prawa jazdy, kursy księgowości i inne.

Programy edukacyjne FA (Centrum Usług Edukacyjno-Szkoleniowych – Fræðslumiðstöð atvinnulífsins)

 • Szkoły posiadające certyfikat jakości wydany przez Ministerstwo Edukacji, Nauki i Kultury mogą oferować specjalne programy szkolne, które są dotowane przez Fundusz Edukacyjny i są stosunkowo niedrogie.
 • Przykładem takiego programu jest Menntastoðir, w ramach którego dorośli uczą się matematyki, języka islandzkiego i innych przedmiotów jako przygotowanie do wstępnych studiów uniwersyteckich Keilir lub studiów przygotowawczych na Uniwersytecie w Reykjavíku. Następnie kandydaci mogą ubiegać się o przyjęcie na studia. www.keilir.net, www.ru.is
 • Programy zajęć są podzielone na edukację zawodową i edukację ogólnokształcącą, a programy nauczania można znaleźć na stronie internetowej Centrum Usług Edukacyjno-Szkoleniowych www.frae.is

Kursy dla imigrantów

 • Kursy FA przeznaczone dla imigrantów to:
  • Czytanie i pisanie w języku islandzkim, przeznaczone dla osób, które muszą opanować i ćwiczyć w szczególności czytanie i pisanie, a także obsługę komputera i podstawy języka islandzkiego.
  • Kultura i społeczeństwo islandzkie, przeznaczone dla osób znających podstawy języka islandzkiego (poziom 3–4), z naciskiem na wiedzę o Islandii, nauki społeczne i obsługę komputera.
 • Centra uczenia się przez całe życie dostosowują czasem inne kursy do osób, dla których islandzki jest językiem obcym. Z kursami połączono również krótkie szkolenie zawodowe.
 • Osobom poszukującym pracy oferowane są różne kursy, aby wzmocnić ich pozycję na rynku pracy. Urząd Pracy nadzoruje te usługi i współpracuje z kilkoma instytucjami edukacyjnymi.

Walidacja (potwierdzenie kwalifikacji zdobytych w ramach uczenia się poza systemem nauczania)

 • Prawdziwe kompetencje to połączone umiejętności zdobytych na różne sposoby, np. doświadczenia zawodowego, staży, nauki w czasie wolnym, nauki w szkole, prac społecznych, mieszkania za granicą i życia rodzinnego.
 • Walidacja jest potwierdzeniem i oceną rzeczywistych kompetencji danej osoby oraz uwidacznia umiejętności i wiedzę, porównując je z formalną edukacją lub potrzebami branży.
 • Walidacja jest przeprowadzana w określonych zawodach. Zajmują się tym ośrodki uczenia się przez całe życie w całym kraju.
 • Należy mieć ukończone 23 lata i co najmniej trzyletnie doświadczenie zawodowe w dziedzinie podlegającej ocenie. www.frae.iswww.naestaskref.is

Poradnictwo edukacyjne i zawodowe

 • Doradcy edukacyjni i zawodowi spotykają się z daną osobą na jej warunkach i pomagają jej wybrać kierunek kształcenia lub pracę w oparciu o zainteresowania, umiejętności i mocne strony.
 • Warto porozmawiać z doradcą edukacyjnym i zawodowym, aby zwiększyć samoświadomość, przeanalizować obszary zainteresowań, wyznaczyć cele, uzyskać informacje o programach studiów i pomoc w poszukiwaniu pracy.
 • Doradcy edukacyjni i zawodowi często uczą technik uczenia się w szkołach i wspierają uczniów. Świadczą również usługi w zakresie oceny umiejętności.
 • Doradcy edukacyjni i zawodowi pracują na wszystkich poziomach edukacji. Spotkanie z doradcą w ośrodkach uczenia się przez całe życie jest bezpłatne.

 

Can we improve the content on the site?