Skip to content

O nas

Landneminn to strona internetowa zawierająca materiały szkoleniowe z zakresu nauk społecznych dla dorosłych imigrantów w Islandii.

Ministerstwo Polityki Społecznej Islandii wyznaczyło Urzędowi Pracy zadanie stworzenia zbiorczego źródła materiałów szkoleniowych z zakresu nauk społecznych dla dorosłych imigrantów w Islandii. Przygotowanie materiałów zostało zlecone firmie Mimír. Eyjafilm zajął się przygotowaniem fotografii oraz materiałów wideo. Stefna ehf stworzyła zaś stronę internetową, na której znajdują się materiały.

Obszerne konsultacje przeprowadzono z pracownikami Działu Uchodźców Urzędu Pracy, a także innymi partnerami społecznymi, którzy zapoznali się z materiałami i udzielili komentarzy. Głównymi partnerami byli: Urząd Pracy, Islandzki Czerwony Krzyż, Ośrodek Pomocy Społecznej przy Urzędzie Miasta Reykjaviku, Centrum Wielokulturowo-Informacyjne, Federacja Islandzkich Związków Zawodowych (ASÍ), Centrum Zdrowia Regionu Stołecznego (Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins), Związek Islandzkich Samorządów Lokalnych, Þroskahjálp – Islandzkie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych Umysłowo, a także Islandzkie Centrum Praw Człowieka. Osoby należące do grupy docelowej i inne osoby zagranicznego pochodzenia także były konsultowane w temacie.

Zgodnie z konspektem projektu, nauczanie materiałów powinno odbywać się w ramach 60 lekcji. Nie jest możliwym omówienie każdego aspektu życia na Islandii w jednym kursie, jednakże po jego ukończeniu uczniowie powinni być zdolni do znalezienia większej ilości informacji samodzielnie, również na naszej stronie internetowej. Założeniem projektu jest przekazanie wiedzy uczniom w ich ojczystym języku – materiały dostępne są już obecnie w siedmiu językach – a liczba ta z pewnością powiększy się w przyszłości.

Edukacja społeczna dorosłych imigrantów to ważne zadanie, a w interesie każdego leży powodzenie tego projektu. Intencją twórców programu jest jego ciągła ewolucja i dynamiczny rozwój. Materiały są dokładne i wszechstronne – program ma być bowiem przystępny, a informacje w nim zawarte – precyzyjne.

Początek edukacji będzie miał charakter dwustronny, tj. z jednej strony islandzkie władze pragną przekazać określone informacje dotyczące islandzkiego społeczeństwa, z drugiej strony imigranci chcą i potrzebują otrzymać inne informacje o ich nowym miejscu zamieszkania.

Założeniem i celem edukacji społecznej jest:

  • Zdobycie wiedzy o ważnych historycznych, socjalnych, ekonomicznych, kulturowych, prawnych i politycznych warunkach panujących na Islandii – i zdobycie umiejętności prowadzenia dyskusji o tych warunkach.
  • Zdobycie wiedzy o prawach, możliwościach oraz obowiązkach członków społeczeństwa w Islandii – i sposobach używania tej wiedzy w codziennym życiu.
  • Zdobycie umiejętności prowadzenia dyskusji o fundamentalnych wartościach i wyzwaniach stojących przed społeczeństwem w Islandii, demokracji, równości oraz prawach człowieka – w tym zdobycie umiejętności wyrażania własnych poglądów w tych kwestiach.

Sugestie i pytania dotyczące wyżej opisanych materiałów szkoleniowych można kierować to Urzędu Pracy, na adres mailowy: flottamenn@vmst.is

 

Can we improve the content on the site?