Skip to content

Centrum Wielokulturowe i Informacyjne

 • Centrum Wielokulturowo i Informacyjne jest częścią Urzędu Pracy, który jest instytucją publiczną. Porady w kwestiach imigracyjnych udzielane są osobom fizycznym, organizacjom i gminom w języku islandzkim, angielskim, polskim, ukraińskim, rosyjskim, arabskim i hiszpańskim.
 • Aby uzyskać szczegółowe i przydatne informacje w wielu językach na temat przeprowadzki na Islandię lub zamieszkania w tym kraju, odwiedź stronę internetową pod adresem www.mcc.is.
 • Nasi doradcy przyjmują zainteresowanych na Grensásvegur 9 od poniedziałku do czwartku w godzinach od 9 do 13, a w piątki od 9 do 12.
 • Czat internetowy MCC jest dostępny w dni powszednie w godzinach od 9 do 11.
 • Konsultacja telefoniczna w godzinach otwarcia VMST pod numerami 450-3090 i 515-4800.
 • W przypadku pytań prosimy o kontakt mailowy pod adresem mcc@vmst.is.

Islandzki Czerwony Krzyż

 • Islandzki Czerwony Krzyż (Rauði krossinn) oferuje usługi i aktywności społeczne dla imigrantów.
 • Jego działania obejmują budowanie relacji społecznych, wsparcie psychospołeczne i oferowanie sposobów poznawania społeczności.
 • Częścią tego są projekty takie, jak projekt przyjaźni imigrantów, nauka języka islandzkiego, różnego rodzaju porady i wydarzenia.
 • Dodatkowo zróżnicowane programy charytatywne są otwarte na imigrantów.


Organizacje humanitarne

 • Uchodźcy (i inni imigranci) korzystają też z zasobów innych organizacji, jak np. Hjálparstarf kirkjunnar, Armia Zbawienia (Hjálpræðisherinn) (www.herinn.is) i Samhjálp.
 • Hjálparstarf kirkjunnar oferuje projekty związane ze wsparciem psychologicznym i społecznym, a także zasoby funkcjonalne, szczególnie dla kobiet, które ubiegają się o ochronę międzynarodową lub ją otrzymały. www.hjalparstarfkirkjunnar.is
 • Samhjálp, na przykład, prowadzi kawiarnię (Kaffistofa Samhjálpar) w Borgartún 1a, Reykjavík. W niej organizacja oferuje darmowe posiłki osobom żyjącym w trudnych warunkach; śniadania, przekąski i gorący lunch, każdego dnia roku, zarówno w weekendy jak i święta państwowe. www.samhjalp.is

Rejestr Islandii

 • Islandzki Rejestr Krajowy (Þjóðskrá) prowadzi rejestr nieruchomości oraz rejestr krajowy. Rejestr wydaje paszporty, dowody osobiste i różne certyfikaty.
 • Rejestr prowadzi listę wszystkich osób, które mieszkały lub mieszkają w Islandii. Osoby przeprowadzające się do kraju powinny zgłosić ten fakt w ciągu siedmiu dni.
 • Rejestr krajowy wydaje numery identyfikacyjne (kennitala). W tym samym urzędzie rejestrowane są imiona dzieci lub zmiany imion i nazwisk.
 • Ważne, aby od razu zapisać prawidłowe imiona, nazwiska i daty urodzenia – późniejsza ich zmiana może być trudna.
 • Osoby biorące ślub muszą skontaktować się z Rejestrem, aby uzyskać potwierdzenie stanu cywilnego.
 • Islandzki Rejestr Krajowy ma swoją siedzibę pod adresem Borgartún 21, 105 Reykjavík oraz Hafnarstræti 107, 600 Akureyri.
 • Wiele spraw można załatwić online na stronie Rejestru Krajowego. www.skra.is

Zezwolenie na pobyt

 • Wielu obcokrajowców chcących zamieszkać w Islandii potrzebuje zezwolenia na pobyt.
 • Zezwolenia na pobyt wydawane są przez Urząd Imigracyjny (Útlendingastofnun) (www.utl.is).
 • Adres Urzędu Imigracyjnego: Dalvegur 18, 201 Kópavogur.
 • Istnieją różne rodzaje zezwoleń na pobyt w zależności od celu pobytu.
 • Warunki uzyskania zezwolenia na pobyt dzielą się na a) podstawowe warunki dotyczące wszystkich zezwoleń oraz b) inne warunki dotyczące każdego rodzaju zezwolenia.
 • Obcokrajowcy spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) lub EFTA, którzy chcą pozostać w Islandii dłużej niż trzy miesiące, muszą uzyskać zezwolenie na pobyt.
 • Obowiązkiem każdej osobyjest upewnienie się, że posiada ważne zezwolenie na pobyt w Islandii.
 • Wszyscy obcokrajowcy mieszkający w Islandii mają obowiązek ubiegać się o zezwolenie na pobyt, jeśli to konieczne, i odnawiać je w odpowiednim czasie (przynajmniej na miesiąc przed upływem terminu zezwolenia na pobyt).
 • Urząd Imigracyjny może deportować osoby bez ważnego zezwolenia na pobyt.
 • Punkt obsługi w Urzędzie Imigracyjnym dostarcza informacje na temat dokumentów, które należy dołączyć do wniosku. Informacje te można znaleźć również na stronie www.utl.is.
 • Urząd Imigracyjny otrzymuje wnioski i załączone dokumenty, wykonuje zdjęcia do zezwoleń, pobiera odciski palców i prowadzi rozmowy, jeśli to konieczne.

Zezwolenie na pobyt stały Obywatelstwo

 • Zasady uzyskania zezwolenia na pobyt stały oraz islandzkiego obywatelstwa opisane są na stronie www.utl.is
 • Należy spełnić wiele warunków i dostarczyć wiele wymaganych dokumentów.
 • Może dojść do opóźnienia lub odmowy przyznania zezwolenia na pobyt stały lub obywatelstwa, jeśli:
  • osoba wnioskująca otrzymała pomoc finansową od samorządu lub państwa,
  • osoba wnioskująca została skazana za wykroczenie, np. złamanie przepisów drogowych,
  • wobec osoby wnioskującej toczy się postępowanie policyjne lub sądowe,
  • wobec osoby wnioskującej toczy się postępowanie rządowe, które może doprowadzić do jej deportacji.

Ochrona międzynarodowa

 • Osoby ścigane w kraju ojczystym, lub którym grozi kara śmierci, tortury lub niehumanitarne traktowanie lub kara mają prawo ubiegania się o ochronę międzynarodową w Islandii.
 • Ochrona międzynarodowa może również zostać przyznana humanitarnie.
 • Procedura składania takich wniosków opisana jest w ustawie o cudzoziemcach.
 • Wnioskami tymi zajmuje się Urząd Imigracyjny.
 • Od decyzji Urzędu Imigracyjnego można odwołać się do Komisji apelacyjnej ds. imigracji i azylu (Kærunefndútlendingamála). www.knu.is
 • Osoby wnioskujące o ochronę międzynarodową otrzymują zakwaterowanie i zasiłek na czas rozpatrywania wniosku.
 • Osoby wnioskujące o ochronę międzynarodową mają możliwość brania udziału w szkoleniach. Liczba i rodzaj szkoleń zależy od zasad instytucji zajmującej się sprawą danej osoby.
 • Islandzki Czerwony Krzyż zapewnia wsparcie społeczne i rzecznictwo dla wnioskujących. www.raudikrossinn.is
Can we improve the content on the site?