Skip to content

Praca kontraktowa

 • Za wykonawcę uważa się każdą osobę, która za wynagrodzeniem podejmuje się wykonania lub zarządzania określonym projektem dla innej strony i gwarantuje powodzenie projektu.
 • Wykonawca wystawia faktury za swoją pracę i sam jest odpowiedzialny za opłacanie podatków i kosztów związanych z wynagrodzeniem.
 • Wykonawca jest zobowiązany do złożenia zeznania podatkowego oraz zadeklarowania przychodów i kosztów (wydatków).
 • Podmiot gospodarczy (wykonawca), który zatrudnia ludzi (pracowników/osoby pobierające wynagrodzenie) jest również nazywany pracodawcą i ma związane z tym obowiązki.

Własna działalność gospodarcza

 • Przed rozpoczęciem działalności operacyjnej należy ją zgłosić do Urzędu Skarbowego, niezależnie od tego, czy jest prowadzona jako firma, czy pod numerem identyfikacyjnym osoby fizycznej (jednoosobowa działalność gospodarcza).
 • Wymagane jest również zgłaszanie zmian w prowadzonej działalności i zaprzestania działalności (w przypadku rozwiązania firmy).
 • Osoby prowadzące własną działalność gospodarczą muszą uważnie zarządzać swoimi finansami:
 • Prowadzić księgowość i regularnie płać podatek VAT.
 • Zgłaszać dochód, gdy tylko zostanie uzyskany.
 • Wystawiać faktury.
 • Składać roczne sprawozdania finansowe na koniec każdego roku obrotowego.
 • Składać zeznanie podatkowe.
 • Naczelnik Urzędu Skarbowego regularnie prowadzi kursy dla osób rozpoczynających własną działalność gospodarczą, www.rsk.is/atvinnurekstur/ad-hefja-rekstur/

 

Szukanie pracy

 • Chociaż bezrobocie w Islandii jest zwykle niskie, może istnieć konkurencja na rynku pracy.
 • Większość ofert pracy jest ogłaszana w gazetach i/lub w Internecie.
 • Duże firmy ogłaszają dostępne oferty pracy na swoich stronach internetowych lub dają możliwość składania podań o pracę, jeśli dane stanowisko pracy jest dostępne.
 • Istnieje również wiele agencji pracy, w których można przeglądać dostępne oferty pracy.
 • W wielu przypadkach podanie należy wypełnić on-line, a w razie potrzeby dołączyć życiorys, list motywacyjny i zaświadczenia (jako załącznik).
 • Istnieje również możliwość wysłania wiadomości e-mail bezpośrednio do firmy, wykonania telefonu lub osobistego stawienia się w firmie celu złożenia podania o pracę lub odbycia rozmowy kwalifikacyjnej.
 • Zaproszenia na rozmowy kwalifikacyjne wysyłane są e-mailem lub telefonicznie.
 • Podanie o pracę musi zawierać:
  • List motywacyjny z krótką prezentacją osoby ubiegającej się o pracę, informacją o doświadczeniu zawodowym, jeśli ma to zastosowanie, oraz argumentami uzasadniającymi kompetencje i zainteresowanie pracą.
  • CV, czyli podsumowanie wykształcenia i doświadczenia zawodowego w formie pisemnej. CV powinno zawierać następujące informacje:
  • Dane osobiste (zdjęcie, imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, adres e-mail i numer telefonu) oraz informacje o sprawach osobistych, jeśli osoba składająca podanie wyraża taką wolę.
  • Wykształcenie
  • Doświadczenie zawodowe
  • Umiejętności językowe
  • Inne stosowne informacje.
  • Referencje

Udział imigrantów na islandzkim rynku pracy

 • Imigranci przebywający w Islandii pochodzą z całego świata, chociaż Polacy stanowią zdecydowanie najliczniejszą grupę imigrantów.
 • Często zdarzało się tak, że kwalifikacje imigrantów nie były akceptowane na równi z islandzkimi stopniami wykształcenia. Istnieje możliwość ubiegania się o poświadczenie dyplomów przez odpowiednią organizację zawodową za pośrednictwem Ministerstwa Edukacji, Nauki i Kultury.
 • Biuro ENIC/NARIC zapewnia doradztwo w zakresie oceny zdobytego wykształcenia. www.enic-naric.net
 • Walidacja kompetencji w zakresie np. zawodów i innych prac są obowiązkiem organów zapewniających ustawiczne kształcenie. www.idan.is

Imigranci na rynku pracy

 • Ważne jest, aby każda osoba nauczyła się języka islandzkiego jak najlepiej i wykorzystywała każdą okazję do ćwiczeń. Nawet minimalne umiejętności mogą pomóc przy ubieganiu się o pracę.
 • Społeczeństwo islandzkie wciąż adaptuje się, aby stać się społeczeństwem wielokulturowym, jednak czasami dyrektorzy firm wahają się, czy dać imigrantom szansę na rynku pracy.
 • Potrzeba różnorodnych zasobów szkoleniowych w zakresie kultury i nauki zawodu dla osób obcego pochodzenia rośnie wraz ze wzrostem liczby obcokrajowców w Islandii.
 • Istnieje zapotrzebowanie na studia łączące naukę języka islandzkiego z podstawowym kształceniem, szkołą średnią lub uniwersytetem czy kształceniem zawodowym.

 

Can we improve the content on the site?