Skip to content

Wynagrodzenia i podatki

 • W Islandii wynagrodzenia są zwykle wypłacane co miesiąc, na początku nowego miesiąca.
 • Dochód po opodatkowaniu jest przekazywany na konta bankowe pracowników.
 • W zdecydowanej większości przypadków odcinek wynagrodzenia jest dostępny w formie elektronicznej, widoczny w sekcji „Moje dokumenty” w bankowości elektronicznej osób (online).
 • Na pasku wynagrodzenia wyszczególnione są wypłacona kwota wynagrodzenia, całkowita kwota wynagrodzenia, kwota opłaconych podatków i inne koszty związane z wynagrodzeniem.
 • Całkowita kwota wynagrodzenia to kwota przed potrąceniem podatków i kosztów związanych z wynagrodzeniem.
 • Wypłacona kwota wynagrodzenia to kwota przelewana na konto bankowe.
 • Wszyscy pracownicy otrzymujący wynagrodzenie otrzymują paski wynagrodzenia, na których wyszczególnione są dochody i potrącenia.

Koszty związane z wynagrodzeniem

 • Koszty związane z wynagrodzeniem obejmują:
  • Składki na fundusz emerytalny
  • Składki związkowe
  • Składki na rzecz stowarzyszenia pracowników w miejscu pracy
  • Wydatki na żywność, jeśli pracownik opłaca posiłki dostarczane w miejscu pracy.
 • Pracodawcy są również zobowiązani do potrącenia z wynagrodzenia wszelkich alimentów lub nieuiszczonych opłat urzędowych i przesłania ich do władz.
 • Wszelkie wypłaty i potrącenia są wykazywane co miesiąc na pasku wynagrodzenia.

Podatki – ważne źródło wsparcia w państwach opiekuńczych

 • Islandzkie państwo opiekuńcze opiera się na osobach płacących podatki i inne opłaty urzędowe. Dochody z podatków są wykorzystywane do finansowania usług publicznych i świadczeń socjalnych. www.rsk.is
 • Wszystkie strony, które tworzą dochód (pracownicy i kontrahenci), są zobowiązane do płacenia podatku dochodowego i podatku gminnego.
 • Podatek dochodowy jest płacony na rzecz państwa.
 • Podatek gminny to podatek płacony na rzecz gminy, w której mieszkasz.
 • Płatnicy są zobowiązani do odliczenia podatków od wynagrodzeń pracowników i zapłacenia ich państwu.
 • Osoby otrzymujące wynagrodzenie płacą różne kwoty podatków, w zależności od dochodów.
 • W systemie podatkowym istnieją przedziały podatkowe stosowane do wynagrodzeń.
 • Średnio pracownicy płacą około 37,4% kwoty swoich dochodów w postaci podatków i wydatków związanych z wynagrodzeniem.
 • Od kwoty podatków potrącana jest kwota wolna od podatku. Kwota wolna od podatku w 2021 roku wynosi 50 792 ISK miesięcznie. https://www.rsk.is/einstaklingar/stadgreidsla/personuafslattur/
 • Każda osoba, która ukończyła 16 lat w trakcie roku dochodowego i mieszka w Islandii, ma prawo do ulgi z tytułu kwoty wolnej od podatku.

Zeznanie podatkowe

 • Każdy jest zobowiązany do złożenia zeznania podatkowego w urzędzie skarbowym w marcukażdego roku. Dotyczy to również osób pobierających świadczenia socjalne lub renty inwalidzkie.
 • Jeżeli osoba fizyczna nie złoży zeznania podatkowego, Komisarz Urzędu Skarbowego oceni wysokość zarobków, jakie osoba ta uzyskała.
 • Zeznanie podatkowe jest dokumentem elektronicznym, w którym wyszczególnione są wszystkie dochody, aktywa, pasywa i płatności podatków za dany rok dla danej osoby.
 • Organy podatkowe sprawdzają zeznanie podatkowe i obliczają kwotę opłat urzędowych, które każdy musi uiścić oraz kwotę zwrotu, jeśli dotyczy.
 • Dopłaty do oprocentowania kredytów mieszkaniowych (vaxtabætur) i zasiłki rodzinne dla rodzin z dziećmi (barnabætur) naliczane są na podstawie zeznania podatkowego. Takie świadczenia są przyznawane na podstawie dochodów i aktywów.
 • Zeznanie podatkowe to formularz elektroniczny.
 • Zwykle wszystkie informacje są na nim wstępnie wprowadzone, na przykład wynagrodzenie i podatek od wynagrodzenia.
 • Zeznanie podatkowe musi zostać zweryfikowane i złożone elektronicznie. Konieczny jest do tego specjalny klucz lub certyfikat elektroniczny (rafræn skilríki).
 • Zeznanie podatkowe składa się w marcu każdego roku w sekcji „Moje strony” pod adresem www.skattur.is(sieć pomocy).
 • Wyniki weryfikacji zeznania podatkowego przez organy podatkowe są wyszczególnione na potwierdzeniu rozliczenia podatku. Na nim wskazane są opłaty urzędowe, kwota zwrotu oraz to, czy danej osobie przysługują pieniądze, czy też jest ona winna pieniądze. Potwierdzenie rozliczenia podatku można znaleźć w formie elektronicznej w sekcji „Moje strony” pod adresem www.skattur.is 

 

 

 

 

Can we improve the content on the site?