Skip to content

Skoordynowane przyjmowanie uchodźców

 • Uchodźcy, którym przyznano ochronę międzynarodową w Islandii,niezależnie od tego, czy dotarli do kraju niezależnie, czy na rozkaz państwa, otrzymują skoordynowane usługi.
 • Usługi obejmują islandzką i społeczną edukację, a także wsparcie w poszukiwaniu pracy oraz innych aktywności, jak np. studiów,zatrudnienia wspieranego i szkolenia zawodowego.
 • Usługi społeczne danego samorządu, Urzędu Pracy (Vinnumálastofnun) i Islandzkiego Czerwonego Krzyża stanowią usługi oferowane imigrantom.
 • Czerwony Krzyż zapewnia też uchodźcom ogólne instrukcje, edukację i porady oraz kieruje ich do dostępnych zasobów.
 • www.raudikrossinn.is

Prawo do tłumacza

 • Imigranci często mają prawo korzystać z usług tłumacza (túlkur).
 • Mają prawo do korzystania z usług tłumacza w punktach opieki zdrowotnej, podczas rozmowy z policją oraz w sądzie.
 • Dana instytucja opłaca wynagrodzenie tłumacza.
 • Należy jednak samodzielnie złożyć wniosek o usługę tłumacza. Nie należy bać się poprosić o tłumacza. To prawo, z którego można skorzystać.
 • Inne instytucje często korzystają z tłumaczy, np. szkoły, biuro komisarza regionalnego i centra usługowe.

Banki

 • bank to firma, która zajmuje się głównie płatnościami, pożyczkami i zwrotami.
 • Osoby poniżej 18. roku życia nie mogą zaciągać pożyczek, ale mogą założyć konto bankowe (za pozwoleniem opiekuna) i wpłacać (oszczędzać) oraz przelewać (wypłacać) pieniądze.
 • Opiekunowie to najczęściej rodzice dziecka.
 • Banki oferują różne usługi:
  • Konta bankowe.
  • Karty debetowe i kredytowe.
  • Usługi bankowe online i przez telefon.

Konto bankowe

 • Każdy musi posiadać konto bankowe, aby zajmować się swoimi finansami.
 • Najlepiej posiadać otwarte konto, z którego można wypłacić pieniądze w razie potrzeby.
 • Wiele osób otwiera też konta oszczędnościowe.
 • Konto bankowe jest konieczne do:
  • otrzymywania zasiłków lub wypłaty,
  • otrzymywania przelewów od innych osób, z kraju lub zagranicy,
  • wypłacania pieniędzy, opłacania rachunków lub przelewania na inne konta.
 • Po przyznaniu osobie zezwolenia na pobyt i rejestracji w Rejestrze Krajowym (www.skra.is) – oraz wydaniu islandzkiego numeru identyfikacyjnego (kennitala) – możliwe jest złożenie wniosku o otwarcie konta bankowego.
 • Bank sprawdzi, czy dane osobowe (np. imię, numer identyfikacyjny, numer telefonu, adres e-mail) są prawidłowe.
 • Banki sprawdzają też skąd pochodzą pieniądze wpłacane na konto i jak dana osoba planuje je wykorzystać.
 • Ma to formę formularza, który każdy musi wypełnić (zaznaczyć właściwą odpowiedź) podczas zakładania konta.
 • W Islandii większość osób korzysta z płatności elektronicznych; kartą lub smartfonem.

 

Can we improve the content on the site?