Skip to content

Prasa

 • Każdy ma dostęp do mediów i mediów społecznościowych.
 • Należy pamiętać, że nie wszystko, co dostępne jest w sieci jest prawdziwe lub prawidłowe.
 • Dobrze jest korzystać z oficjalnych stron internetowych organów publicznych w Islandii, aby uzyskać dokładne informacje. www.covid.is, www.vedur.is, www.island.is
 • Jednym ze sposobów na bycie aktywnym członkiem nowego społeczeństwa jest śledzenie lokalnych wiadomości. Przydatne jest też uczenie się języka islandzkiego.
 • Na stronie www.ruv.isi w publicznej telewizji można oglądać wiadomości i zyskać dostęp do wielu treści dla dzieci i dorosłych, częściowo z islandzkimi napisami. RÚV to organizacja rządowa.
 • www.grapevine.isto portal z wiadomościami w języku angielskim oferujący wiadomości i treści związane z islandzkim społeczeństwem. Islandczycy obserwują wiele innych organizacji medialnych. Iceland Monitor - monitor.is (mbl.is)

Równość

 • Mówiąc o równości, często opisuje się równouprawnienie kobiet i mężczyzn. Obecnie kwestia ta omawiana jest w szerszym zakresie i nazywana jest „równym traktowaniem”. Każdy powinien mieć te same prawa i możliwości, niezależnie od wieku, pochodzenia, umiejętności fizycznych, płci, religii lub seksualności.
 • Równość oznacza między innymi, że ludzie mają takie same możliwości wpływania na społeczeństwo, dzielą się odpowiedzialnością za społeczeństwo i korzyściami z niej płynącymi, oraz że nikt nie powinien bać się znęcania lub przemocy.

Wolność wypowiedzi

 • Wolność wypowiedzi oznacza, że każdy ma prawo do wyrażania swoich opinii na temat polityki, religii i innych kwestii bez obaw o prześladowanie.
 • Wolność wypowiedzi dotyczy osób, radia, telewizji, gazet i mediów społecznościowych.
 • Nielegalne jest jednak szykanowanie, stosowanie mowy nienawiści lub dyskryminowanie innych w dyskusji publicznej, zarówno ustnie, jak i pisemnie.

 Ochrona prawna

 • Obywatele Islandii są chronieni przez prawo. Oznacza to między innymi, że:
  • Nikt nie może zostać skazany na karę więzienia bez uczciwego procesu. Oznacza to, że sprawa jest rozpatrywana przez sąd z udziałem przedstawicieli prawnych, a niezależni sędziowie decydują, czy osoba oskarżona jest winna. Po wydaniu wyroku określana jest kara.
 • Możliwe jest zatrzymanie podejrzanych w areszcie na czas rozpatrywania sprawy.O aresztowaniu decyduje sędzia.
 • Każdy oskarżony ma prawo do uzyskania porady prawnej podczas przesłuchań.
 • Osoba rozmawiająca z sądem i niemówiąca dobrze po islandzku ma prawo do korzystania z tłumacza na koszt strony oskarżającej.

Wolność religii i wolność zrzeszania się

 • Wolność religii jest wolnością człowieka do wybrania religii lub braku przynależności do żadnej organizacji religijnej. W Islandii panuje wolność wyznania, lecz narodowym kościołem jest Kościół Ewangelicko-Luterański. Kościół narodowy jest największy, Kościół Katolicki jest drugim największym; istnieje też wiele innych aktywnych organizacji religijnych.
 • Żadna osoba nie może być zmuszana do dołączenia lub opuszczenia organizacji religijnej.
 • Najważniejsze czynniki, które należy wziąć pod uwagę w kwestii wolności zrzeszania się to:
  • prawo do należenia do partii politycznej lub organizacji bez obaw o prześladowanie lub aresztowanie,
  • prawo do należenia do związku zawodowego bez obaw o prześladowanie lub aresztowanie,
  • prawo do wyrażenia własnej opinii podczas legalnego protestu.

Prawa człowieka i doradztwo

 • Islandzkie biuro praw człowieka (Mannréttindaskrifstofa) działa lokalnie. Biuro jest niezależną instytucją, która działa między innymi na rzecz promowania praw człowieka.
 • Biuro pełni również funkcję nadzorowania statusu praw człowieka w Islandii.Zapewnia porady prawne imigrantom.
 • W Reykjavíku działa biuro praw człowieka i demokracji, które odpowiedzialne jest za stosowanie praw człowieka w mieście.
 • Wielokulturowe Centrum Informacyjne oferuje poradę telefoniczną pod numerem 450 3090 oraz informacyjną stronę internetową w kilku językach,www.mcc.is

System opieki społecznej

 • W Islandii obowiązuje tak zwany system opieki społecznej, który zajmuje się kluczowymi aspektami życia codziennego, w tym jakością życia, edukacją i opieką zdrowotną. Finansowany jest przez system podatkowy.
 • W państwie opiekuńczym rząd i samorządy wykorzystują fundusze do zapewnienia obywatelom dostępu do podstawowych zasobów, jak np. mieszkanie, żywność, opieka zdrowotna i edukacja. Wszystko to finansowane jest dzięki opłacanym przez pracujące osoby podatkom.
 • Obywatele mogą samodzielnie gromadzić świadczenia i mają prawo do opuszczenia programu oraz mogą uzyskać zasiłek dla bezrobotnych oraz zasiłek chorobowy w przypadku utraty pracy lub odniesienia urazu.
 • W przypadku dłuższych chorób możliwe jest ubieganie się o zasiłek chorobowy na podstawie islandzkiego ubezpieczenia zdrowotnego (SjúkratryggingarÍslands) lub renty od zakładu ubezpieczeń społecznych (Tryggingastofnunríkisins). Renta inwalidzka przeznaczona jest dla osób w wieku od 18 do 67 lat, które nie mogą pracować na pełen etat ze względu na ograniczone możliwości do pracy. Osoby powyżej 65. roku życia, oraz które mieszkały w Islandii przez przynajmniej trzy lata, mają prawo do emerytury.

Rząd i samorządy

 • Rząd Islandii odpowiedzialny jest za krajowe finanse, politykę zagraniczną, sądownictwo, wybory itp. Rząd kształtuje politykę w większości aspektów islandzkiego społeczeństwa, jak np. kwestie gospodarcze, bezpieczeństwo, edukacja, zdrowie, ochrona przyrody, prawa człowieka, nauka i innowacje.
 • Istnieje zaledwie 70 samorządów, a każdy z nich zajmuje się kilkoma miastami i wioskami. Samorządy odpowiadają między innymi za:
  • działanie przedszkoli, szkół podstawowych i rekreacji dla dzieci,
  • oferowanie edukacji i pomocy rodzinom w potrzebie i oferowanie możliwości wnioskowania o tymczasową pomoc finansową i uzyskiwanie pomocy, jeśli spełnione zostały określone warunki,
  • oferowanie usług i mieszkań dla osób starszych i niepełnosprawnych,
  • zarządzanie gospodarką odpadami, basenami, bibliotekami, halami sportowymi, transportem publicznym, planowaniem itd.

Urząd Pracy

 • Urząd Pracy (Vinnumálastofnun) odpowiada za pomoc osobom, które straciły zatrudnienie i szukają nowej pracy. W tym miejscu ludzie mogą ubiegać się o zasiłek dla bezrobotnych i otrzymać porady w kwestii pracy i edukacji.
 • Osoby pobierające zasiłek dla bezrobotnych muszą aktywnie szukać pracy i być gotowe na udział w programach aktywizacji zawodowej, np. uczestnicząc w obowiązkowych kursach, jak np. kurs języka islandzkiego.
 • Do Funduszu urlopów rodzicielskich (Fæðingarorlofssjóður) rodzice spodziewający się dziecka mogą składać wnioski o urlop rodzicielski. Ilość wsparcia otrzymywanego przez rodziców zależy od zatrudnienia i wynagrodzenia. Studenci i osoby niepracujące na pełen etat mogą ubiegać się o zasiłek rodzicielski.
Can we improve the content on the site?