Skip to content

Relacje społeczne dzieci

 • Urodziny to ważne wydarzenie dla dzieci.
 • W większości klas obowiązują zasady dotyczące urodzin, a najlepszym sposobem uzyskania informacji na ten temat jest kontakt z grupą rodziców.
 • W Islandii już małe dzieci zaczynają odwiedzać przyjaciół i kolegów z klasy oraz zapraszać ich do siebie. Niektóre szkoły organizują grupy przyjaciół w obrębie klas.
 • Warto z początku towarzyszyć dzieciom w takich wizytach i zdobyć numery telefonów rodziców innych dzieci.

Relacje społeczne nastolatków

 • Kontakty społeczne z rówieśnikami są ważne dla nastolatków.
 • Świetlice działające w dzielnicach i gminach są miejscami spotkań młodzieży. W godzinach otwarcia świetlic na miejscu jest obecny personel.
 • W szkole podstawowej nastolatki często uczestniczą w różnych zajęciach związanych z ich zainteresowaniami, poza tym przez cały rok szkolny organizowane są różne rozrywki.
 • Obóz szkolny w Reykjaskóli w Hrútafjörður https://www.umfi.is/verkefni/skolabudir-a-reykjum/  jest przeznaczony dla dzieci w 7 klasie szkoły podstawowej. Dzieci przebywają tam przez tydzień, ucząc się, bawiąc i pracując.

Szkoły średnie

 • Dzieci, które ukończyły szkołę podstawową (10 klasę), mają prawo uczęszczać do szkoły średniej.
 • Nauka w szkole średniej trwa 3–4 lata.
 • W szkole średniej można przystąpić do egzaminu maturalnego. Jest to konieczne do rozpoczęcia studiów wyższych.
 • W szkole średniej można również zdobyć wykształcenie zawodowe.
 • Ministerstwo Edukacji, Nauki i Kultury publikuje islandzką podstawę programową dla szkół średnich w oparciu o ustawodawstwo dla tego poziomu edukacji. www.stjornarradid.is/verkefni/menntamal/namskrar/
 • Państwo pokrywa wszelkie koszty związane z funkcjonowaniem publicznych szkół średnich.
 • W prywatnych szkołach średnich należy płacić czesne.
 • Uczniowie muszą wykupić książki i opłacić wpisowe.
 • Niektóre szkoły oferują specjalne kursy dla młodzieży pochodzenia zagranicznego.
 • Osoby kończące szkołę podstawową najczęściej kontynuują naukę w szkole średniej.
 • Większość miejsc pracy w nowoczesnym społeczeństwie wymaga wykształcenia średniego lub wyższego.
 • Wysoki poziom wykształcenia w kraju poprawia indywidualną jakość życia, zwiększa wzrost gospodarczy i tworzy nowe miejsca pracy. Rząd zachęca młodych ludzi – zarówno chłopców, jak i dziewczęta – do zdobywania wykształcenia.
 • W Islandii wiele osób pochodzenia zagranicznego porzuca naukę w szkole średniej. Ważne jest, aby młodzi ludzie kończyli szkołę średnią i korzystali z wszelkiego dostępnego wsparcia w nauce.

Wsparcie i relacje społeczne

 • Proszenie o wsparcie i korzystanie z niego jest naturalne.
 • W każdej szkole średniej zatrudnieni są doradcy zawodowi. Mogą pomóc w wyborze odpowiedniego kierunku studiów i zapewnić wsparcie uczniom mającym trudności w nauce.
 • Niektóre szkoły lub stowarzyszenia oferują pomoc wolontariuszy w odrabianiu lekcji.
 • Czasami w szkołach funkcjonuje system pomocy koleżeńskiej, w ramach którego starsi koledzy pomagają uczniom rozpoczynającym naukę.
 • W szkołach średnich toczy się ożywione życie towarzyskie. Działają kluby, chóry, kółka teatralne i odbywają się imprezy rozrywkowe. Na imprezach organizowanych przez stowarzyszenia uczniów szkół średnich nie wolno spożywać alkoholu.

Edukacja wyższa

 • Osoby, które zdały egzamin maturalny (stúdentspróf) w szkole średniej, mogą podjąć studia wyższe.
 • Państwowe uczelnie wyższe w Islandii to Uniwersytet Islandzki, Uniwersytet w Akureyri, Uniwersytet w Hólar i Islandzki Uniwersytet Rolniczy.
 • Prywatne uczelnie to Uniwersytet w Reykjavíku, Uniwersytet Bifrösti Islandzki Uniwersytet Artystyczny.
 • Wszystkie uczelnie otrzymują dotacje państwowe w zależności od liczby studentów i struktury dostępnych kierunków, ale tylko uczelnie prywatne mogą pobierać czesne.
 • Na niektóre kierunki studiów obowiązuje egzamin wstępny lub tylko określona liczba studentów może kontynuować naukę na drugim roku.
 • Na większości kierunków liczba studentów nie jest jednak ograniczona i aby kontynuować naukę, wymagana jest minimalna ocena 5.
 • W Islandii wiele osób kończy studia wyższe. Większość z nich to kobiety.
 • Wszystkie uczelnie pobierają opłatę rejestracyjną, a uczelnie prywatne również czesne. Studenci sami płacą za wszystkie materiały edukacyjne.

Finansowanie studiów wyższych

 • Islandzki Fundusz Pożyczek Studenckich (Menntasjóður námsmanna) oferuje pożyczki studenckie na czas trwania studiów. Pożyczka uzależniona jest od dochodów i postępów w nauce. www.lin.is
 • Pożyczki studenckie umożliwiają studiowanie na uczelni niezależnie od sytuacji finansowej czy pochodzenia.
 • Wielu studentów pracuje również podczas studiów w niepełnym wymiarze godzin.
 • W akademikach dostępne są mieszkania do wynajęcia dla studentów. Czynsz nie jest wysoki. Istnieje lista oczekujących na mieszkanie studenckie. www.studentagardar.is
Can we improve the content on the site?