Skip to content

Rodzicielstwo

 • Postrzeganie dzieciństwa i rodzicielstwa zmienia się z czasem.
 • Obecnie dzieciństwo jest czasem zabawy i nauki. Rodzice chcą spędzać czas z dziećmi i wiedzieć jak najwięcej na temat ich postępów w szkole i rozrywek w wolnym czasie.
 • Współpraca pomiędzy domem a przedszkolem/szkołą jest bardzo ważna.
 • Większość rodziców chce też poznać przyjaciół dzieci i ich rodziców.
 • W Islandii rodzice często kontaktują się nieformalnie za pośrednictwem mediów społecznościowych na temat znajomości i zajęć ich dzieci.
 • Dzieci uczą się wielu rzeczy poza domem, gdzie wpływa na nie społeczeństwo. Ważne jest pozwalać dzieciom na wyrażanie ich odczuć, opinii i myśli.
 • Większość rodziców uznaje rodzicielstwo za trudne.
 • Kary cielesne są zabronione w Islandii. Ani nauczyciele, ani rodzice nie mogą stosować kar cielesnych wobec dzieci.
 • Ośrodki zdrowia i opieka socjalna oferują przydatne szkolenia dla rodziców na temat skutecznego rodzicielstwa i zdobywania przydatnych umiejętności. Przykład: www.heilsugaeslan.is/serthjonusta/namskeid/uppeldi-sem-virkar
 • W rodzicielstwie dobre jest ustalenie rutyny i kilku jasnych reguł na temat tego co jest dozwolone, a co nie jest – i przestrzeganie ich. Aby wzmocnić pozytywne zachowania, ważne jest zauważanie i chwalenie dobrych zachowańdzieci.
 • ADHD (zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi) to przykład zaburzenia, które może powodować dyskomfort i trudności dla dzieci, zarówno w życiu prywatnym, jak i w szkole. Pomoc można uzyskać na stronie www.adhd.is
 • Strona internetowa www.heilsuvera.isto publiczna strona zawierająca dużo informacji i materiałów edukacyjnych na temat zdrowia fizycznego i psychicznego oraz rozwoju na wszystkich etapach życia.
 • Można też prosić o radę profesjonalistów lub znajomych, czytać artykuły lub książki, słuchać wykładów, brać udział w kursach lub wyszukiwać (rzetelne) informacje w Internecie.

Nastolatkowie

 • Nastoletniość, czyli okres od 13. do 18. roku życia, często stanowi wyzwanie, zarówno dla nastolatków, jak i ich rodziców.
 • W tym czasie kształtuje się ich poczucie własnej wartości, a młodzi ludzie są bardzo chłonni.
 • Badania wykazały, że najlepszym sposobem na zapobieganie spożywania alkoholu i narkotyków przez młodych ludzi jest pozytywne spędzanie czasu z rodzicami oraz zorganizowane aktywności sportowe i rozrywkowe.
 • Należy zwracać uwagę na zmiany zachowańnastolatków i natychmiast szukać pomocy, np. w szkole, ośrodku zdrowia, u psychologa lub zatwierdzonych organizacji, jeśli zajdzie taka potrzeba.

Korzystanie z telefonów i ekranów przez dzieci i nastolatków

 • Obecnie dzieci dorastają w środowisku, które jest przeładowane urządzeniami i innowacjami technologicznymi. Dzięki rozsądnemu wykorzystywaniu te urządzenia mogą stać się częścią dobrego wychowania.
 • Pierwsze doświadczenia dzieci z inteligentnymi urządzeniami powinny zawsze odbywać się pod opieką rodziców, którzy powinni kontrolować czas spędzany przez dzieci przed ekranami.
 • Zbyt długie korzystanie z ekranów może mieć negatywny wpływ, gdy zastępuje pozytywne aktywności, jak np. interakcje społeczne, ćwiczenia fizyczne, sen i zdrowy tryb życia. Należy zapoznać się z instrukcjami dotyczącymi korzystania z ekranów względem wieku dziecka.
 • www.heilsuvera.is/efnisflokkar/throskaferlid/uppeldi-barna/skjarinn-og-bornin

Jak długo dzieci i nastolatkowie mogą przebywać poza domem

 • Obowiązują zasady dotyczące tego, jak długo dzieci i młodzież mogą przebywać poza domem:
  • Dzieci poniżej 13. roku życia nie powinny przebywać poza domem po godzinie 20.
  • Nastolatkowie w wieku 13-16 lat nie powinni przebywać poza domem po 22, chyba że wracają prosto do domu po zatwierdzonym wydarzeniu sportowym, szkolnym lub młodzieżowym.
  • W okresie od 1 maja do 1 września obie grupy mogą przebywać poza domem dwie godziny dłużej (odpowiednio do 22 i północy).
  • Rodzice mają prawo nie pozwalać dzieciom zostawać do tak późna. www.samanhopurinn.is

Wolność dzieci i młodzieży

 • Wiele osób przenoszących się do Islandii uważa, że dzieci i młodzież mają dużo swobody.
 • Dzieci i młodzież często bawią się poza domem bez nadzoru, a w lato często przebywają na zewnątrz do wieczora.
 • Islandzkie społeczeństwo jest ogólnie uważane za bardzo bezpieczne, a ze względu na niewielką populację dzieci są w stanie podróżować po okolicy samodzielnie lub ze znajomymi w większym stopniu niż w innych krajach.
 • Należy jednak zawsze brać pod uwagę wiek i rozwój dziecka, gdy przebywa poza domem, a także zapewniać jego bezpieczeństwo.
 • Ważne, aby dzieci znały pewne zasady, np. określona godzina, o której mają być w domu, czas na zadania domowe, czas posiłków i czas na sen.

Udział w zajęciach w wolnym czasie jest ważny

 • Udział w różnych rozrywkach, np. sporcie, pomaga dzieciom i młodzieży na wiele sposobów np. poprzez:
  • zdobywanie przyjaciół,
  • naukę i ćwiczenie języka islandzkiego,
  • zdobywanie wspólnych doświadczeń ze znajomymi ze szkoły,
  • rozwój nowych umiejętności.
 • Czerwony Krzyż i inne organizacje zapewniają zasiłki na aktywności w wolnym czasie dla dzieci uchodźców i/lub rodzin z niskim przychodem. Poprzez Czerwony Krzyż można też skorzystać z usług przewodnika i pomocy językowej. www.raudikrossinn.is/hvad-gerum-vid/folk-a-flotta/flottafolk
 • Ważne jest czuć się częścią społeczności, w której się żyje. Można to osiągnąć np. uczestnicząc we wspólnych aktywnościach i będąc traktowanym jednakowo.
 • W sporcie lub innych aktywnościach znajomość islandzkiego nie jest tak wymagana, jak w szkole, więc dzieci i młodzież mają szansę wykazać się już w najmłodszych latach.
Can we improve the content on the site?