Fara í efni

Erlendir stúdentar​

 • Háskóli Íslands býður upp á diplómanám í íslensku sem öðru máli og einnig nám á BA stigi í íslensku fyrir erlenda stúdenta. www.hi.is​
 • Til að komast í diplómanámið þarf að standast TOEFL próf í ensku. ​
 • Til að komast í BA námið í íslensku þarf að hafa stúdentspróf og hafa góðan grunn í íslensku. ​
 • Það er misjafnt eftir öðrum sviðum innan háskólanna hvort gerðar eru kröfur um stöðumat í íslensku eða ensku fyrir erlenda stúdenta. ​
 • Það er best að fá tíma hjá námsráðgjafa í viðkomandi skóla til að skoða möguleika á námi og/eða til að fá metið fyrra háskólanám. ​

Að meta nám og vottorð frá öðrum löndum

 • Ef þú hefur lokið námi eða stundað nám við erlendan skóla getur þú sótt um að fá mat á námi þínu hjá ENIC/NARIC skrifstofunni. www.enicnaric.is
 • Ef um lögverndað starfsheiti er að ræða þarf starfsleyfi frá viðkomandi ráðuneyti. ​
 • Á heimasíðu Europass er yfirlit yfir lögvernduð starfsheiti á Íslandi. Sjá www.erasmusplus.is/menntun
 • Þegar formlegt mat fer fram þarf umsækjandi að skila inn umsóknarblaði ásamt staðfestu afriti af prófskírteini til ENIC/NARIC sem svarar erindinu með formlegu bréfi. ​
 • Löggilt iðnnám erlendis frá er metið hjá IÐAN fræðslusetur (fyrir utan rafiðngreinar). www.idan.is

Framhaldsfræðsla/fullorðinsfræðsla

 • Símenntun er hluti af lífi fullorðinna í sífellt ríkari mæli. ​
 • Sumir ljúka framhaldsskóla, iðnnámi eða háskólanámi seinna á lífsleiðinni. Aðrir skipta um starfsvettvang og læra eitthvað nýtt eða bæta við sig framhaldsnámi. Margir sækja bæði frístundanámskeið og starfstengd námskeið á hverju ári. ​
 • Tæknivæðing, ný störf og sjálfvirknivæðing starfa hefur áhrif á líf og störf fullorðinna. Þörfin fyrir að fylgjast með nýjungum og bæta við sig menntun er mikil. ​
 • Símenntunarstöðvar starfa um allt land og bjóða meðal annars upp á íslenskunámskeið, tungumálanám, frístundanámskeið og nám á framhaldsskólastigi fyrir fullorðna. ​
 • Hjá símenntunarstöðvum býðst einnig ókeypis náms- og starfsráðgjöf fyrir fullorðna. ​
 • Sérstakir tungumálaskólar starfa einnig sem bjóða uppá íslenskunámskeið. ​
 • Sérskólar eins og tölvuskólar, nuddskólar, nám fyrir meirapróf bifreiða, bókhaldsnám og margt fleira eru starfandi. ​

Námsbrautir FA (Fræðslumiðstöðvar atvinnulífsins)

 • Skólar með gæðavottun frá Mennta- og menningarmálaráðuneytinu geta boðið upp á sérstakar námsbrautir sem eru niðurgreiddar af Fræðslusjóði og eru tiltölulega ódýrt nám. ​
 • Dæmi um slíkt nám eru Menntastoðir þar sem fullorðið fólk lærir stærðfræði, íslensku og fleiri greinar sem undirbúning fyrir háskólabrú Keilis eða undirbúningsnám í HR. Að því loknu getur fólk sótt um nám í háskóla. www.keilir.net, www.ru.is
 • Námsbrautirnar skiptast í starfstengt nám og almennt nám og má sjá námskrárnar á vef Fræðslumiðstöðvar atvinnulífsins, www.frae.is

 Námsbrautir fyrir innflytjendur

 • Námsbrautir FA sem sérstaklega eru ætlaðar innflytjendum eru:​
  • Að lesa og skrifa á íslensku, sem er ætluð þeim sem þurfa að læra og þjálfa sérstaklega lestur og skrift auk tölvuþjálfunar og grunn í íslensku. ​
  • Íslensk menning og samfélag, sem er ætluð fólki með nokkurn grunn í íslensku (á stigi 3-4) þar sem áhersla er á íslenskunám, samfélagsfræðslu og tölvuþjálfun.​
 • Aðrar námsbrautir hafa stundum verið aðlagaðar hjá símenntunarstöðvum að fólki með íslensku sem annað mál. Stutt starfsþjálfun hefur einnig verið tengd námsbrautum. ​
 • Atvinnuleitendum standa til boða ýmis námskeið til að styrkja sig á vinnumarkaði. Vinnumálastofnun heldur utan um þá þjónustu og er í samstarfi við fjölmarga fræðsluaðila. ​

 Raunfærnimat (Validation of non-formal and informal learning)

 • Raunfærni er samanlögð færni sem einstaklingur hefur náð með ýmsum hætti, s.s. starfsreynslu, starfsnámi, frístundanámi, skólanámi, félagsstörfum, búsetu erlendis og fjölskyldulífi. ​
 • Raunfærnimat er staðfesting og mat á raunfærni einstaklings og gerir færni og þekkingu sýnilega með því að meta hana á móti formlegu námi eða kröfum atvinnulífsins. ​
 • Raunfærnimat fer fram í ákveðnum starfsgreinum sem eru fyrir fram skilgreindar. Fer það fram á vegum símenntunarstöðva víða um land. ​
 • Skilyrði eru að vera orðinn 23 ára eða eldri og hafa a.m.k. þriggja ára starfsreynslu úr því starfi sem meta skal. www.frae.is www.naestaskref.is

 Náms- og starfsráðgjöf

 • Náms- og starfsráðgjafar mæta einstaklingi á hans forsendum og aðstoða við að finna stefnu í námi eða starfi á grunni áhuga, færni og styrkleika. ​
 • Það getur verið gott að tala við náms- og starfsráðgjafa til að auka sjálfsþekkingu, greina áhugasvið, setja sér markmið, fá upplýsingar um námsleiðir og aðstoð við atvinnuleit. ​
 • Náms- og starfsráðgjafar kenna gjarnan námstækni í skólum og styðja nemendur. Þeir veita einnig þjónustu vegna raunfærnimats. ​
 • Náms- og starfsráðgjafar starfa á öllum skólastigum. Hjá símenntunarstöðvum eru viðtöl einstaklingum að kostnaðarlausu. ​

 

Má bæta efnið á síðunni?