Fara í efni

Laun og skattar​

 • Á Íslandi eru laun yfirleitt greidd út mánaðarlega, um mánaðarmót. ​
 • Tekjur eftir skatt eru millifærðar á bankareikninga starfsmanna. ​
 • Launaseðillinn er lang oftast rafrænn og er sýnilegur undir „Mín skjöl“ í heimabanka fólks (á netinu). ​
 • Launaseðillinn sýnir útborguð laun, heildarlaun, greidda skatta og önnur launatengd gjöld. ​
 • Heildartekjur er upphæð launa fyrir frádrátt vegna skatta og launatengdra gjalda.​
 • Útborguð laun er upphæðin sem er millifærð á bankareikning. ​
 • Allt launafólk á að fá launaseðla þar sem koma fram tekjur og frádráttur. ​

Launatengd gjöld

 • Launatengd gjöld eru til dæmis:​
  • greiðslur í lífeyrissjóð​
  • félagsgjald í stéttarfélag​
  • gjald í starfsmannafélag á vinnustaðnum​
  • matarkostnaður ef að starfsmaður borgar fyrir mat á vinnustaðnum. ​
 • Atvinnurekanda er einnig skylt að draga frá launum meðlagsgreiðslur með börnum eða ógreidd opinber gjöld og greiða ríkinu. ​
 • Allar greiðslur og allur frádráttur á að koma fram á launaseðlinum í hverjum mánuði. ​

Skattar – mikilvæg stoð í velferðarríki

 • Íslenska velferðarríkið byggir á því að fólk greiði skatta og önnur opinber gjöld. Skatttekjur ríkisins eru notaðar til að greiða opinbera þjónustu og félagslegar bætur. www.rsk.is
 • Öllum sem afla tekna (launafólk og verktakar) ber skylda til að greiða tekjuskatt og útsvar. ​
 • Tekjuskattur fer til ríkisins. ​
 • Útsvar er skattur sem fer til þess sveitarfélags þar sem maður býr. ​
 • Launagreiðanda er skylt að draga skatt af tekjum launþega og greiða ríkinu skattinn. ​
 • Launafólk greiðir misháa skatta og fer það eftir tekjum. ​
 • Skattakerfið byggir á skattaþrepum sem fara eftir tekjum fólks. ​
 • Að meðaltali greiðir fólk um 37,4% tekna sinna í skatt og launatengd gjöld. ​
 • Persónuafsláttur dregst frá skattinum. Afslátturinn er 59.665 kr. á mánuði á árinu 2023. https://www.rsk.is/einstaklingar/stadgreidsla/personuafslattur/
 • Allir sem verða 16 ára á tekjuárinu og eldri og eru heimilisfastir á Íslandi eiga rétt á persónuafslætti. ​

Skattframtal

 • Öllum er skylt að skila skattframtali til skattayfirvalda í mars á hverju ári. Líka þeim sem þiggja félagslegar bætur eða örorkubætur. ​
 • Ef að einstaklingur skilar ekki inn skattframtali áætlar ríkisskattstjóri tekjur á viðkomandi!​
 • Skattframtal er rafrænt skjal þar sem koma fram allar tekjur, eignir, skuldir og skattgreiðslur ársins hjá viðkomandi. ​
 • Skattayfirvöld fara yfir skattframtalið og reikna út opinber gjöld sem allir þurfa að borga og bætur ef við á. ​
 • Vaxtabætur af húsnæðislánum og barnabætur til að styðja við barnafjölskyldur eru reiknaðar út frá skattframtali. Slíkar bætur eru tekju – og eignatengdar.
 • Skattframtalið er rafrænt. ​
 • Það er yfirleitt búið að setja inn allar upplýsingar fyrir fram eins og tekjur og frádreginn skatt af launaðri vinnu. ​
 • Það þarf að staðfesta framtalið og skila því inn með rafrænum hætti. Það er gert með veflykli eða rafrænum skilríkjum. ​
 • Skattframtali er skilað inn í mars ár hvert undir „Mínar síður“ á www.skattur.is (Þjónustuvefur). ​
 • Álagningarseðill kallast niðurstöðurnar frá skattinum af skattframtali hvers og eins. Þar koma fram opinber gjöld, bætur og hvort sé inneign eða skuld hjá viðkomandi. Álagningarseðillinn er rafrænn undir „Mínar síður“ á www.skattur.is
Má bæta efnið á síðunni?