Skip to content

اقتصاد

اقتصاد - کلیت

 • کشور ایسلند معمولاً بیکاران کمی دارد، حدود ۳درصد.
 • ظهور اپیدمی کووید-19 سبب افزایش زیاد بیکاری شد، مخصوصاً در میان مردمی که از کشورهای خارجی درآمد داشتند. بسیاری از کشورهای خارجی که در صنایع گردشگری و خدمات غذایی مشغول به کار بودند، و مشاغل مرتبط به این صنایع، تا حد زیادی ناپدید شدند. ممکن است بخشی از این بیکاری با این واقعیت مرتبط باشد.
 • شهروندانِ دولت‌ هایی که عضو حوزه‌ی اقتصادی اتحادیه‌ی‌ اروپا هستند، نیازی به مجوز کار در ایسلند ندارند.
 • تمام کارگران باید شماره شناسایی (ملی) و محلِ اقامتی قانونی و ثبت‌ شده در ثبت اسنادِکشوری داشته باشند. www.thjodskra.is.

 

مزایا برای جامعه

 • اقتصادی قوی، برای همه‌یافراد جامعه مهم است.
 • هرچه تعداد افرادی که در بازارِکار مشغول هستند بیشتر باشد، درآمد حاصله از مالیات‌هابرای ایالت‌ها و شهرداری‌ها افزایش پیدا می‌کند.
 • درآمد حاصل از مالیات صرف مدارس، خدمات درمانی، بیمارستان‌ها، احداث جاده‌ها، خدمات اجتماعی و بی‌شمارموارد دیگر می‌شود.
 • بیشتر شدن تعداد افرادی که کار می‌کنند، همچنین به معنای تخصیصِبودجه‌یعمومی کمتر برای مخارجی نظیر خدمات بیکاری و دیگر خدمات اجتماعی

 

مزایا برای افراد

 • برای بیشتر افراد بالغ، بسیار مهم است که به کاری اشتغال داشته باشند که سودمند باشد.
 • استخدام، تامین‌کننده‌ی:
  • انعطاف‌پذیری مالی.
  • زندگی روزمره‌ای که از رضایت‌بخشی بیشتری برخوردار است.
  • روابط و ارزش‌های اجتماعی.
  • پتانسیل استفاده از استعداد‌های یک شخص.
  • حقوق و مزایا در حوزه‌های مختلف.
  • فرصتی برای مشارکت در جامعه.

 

حقوق و تعهدات در بازار کار

 • قوانین، توسط پارلمان ایجاد و تمهیدات قانونی خاصی در مورد کارفرمایانو کارکنان وضع شد.
 • طبق قانون، تمام کارفرمایانتعهداتیدارند که باید به آن پایبند باشند که روی قراردادهای مربوط به استخدام و دستمزد، ساعات کاری، غیبت از کار، سلامت، امنیت و محیطِ کار اعمال می‌شود.
 • کارکنان نیز تعهداتیدارند که شامل: مسئولیت نسبت به انجام وظایف خود به نحو احسن، تلاش برای ایجاد یک محیط کاری مناسب، و مشارکت در کارهای سازمان‌یافته‌ایکه مربوط به مسائل ایمنی و مشکلات محیطی در محلِ کار است.
 • کارکنان (از طریق اتحادیه‌‌های کارگری) و کارفرمایانبا یکدیگر قراردادهای کاری می‌بندند. برای بخش‌هایخاصی از اقتصاد، توافق‌نامه‌های خاصی بسته شده است.
 • حقوق درنظرگرفته‌شده برای کارکنان، متناسب با مدت زمانی است که استخدام و در بازار کار فعال بوده‌اند.
 • مدت زمان ارشدیت و سن حقیقی افراد، هر دو عوامل مهمی برای حقوقی مختلف هستند، مثل مدت زمانی که می‌توانید به تعطیلات تابستانیبا حقوق بروید.
 • حقوقی مثل تعطیلات، بازپرداخت برای پژوهش‌ها، مرخصی استعلاجی، پرداخت‌هایمربوط به صندوق بازنشستگی برای بیماری و مزایای بیکاری، بر اساس سن و حقوقی که به افراد تعلق‌گرفته‌شده‌است ارزیابی می‌شود.
 • پرداخت‌های مربوط به مرخصی‌ زایمانِ با‌حقوق، بستگی به مدت زمانی دارد که در بازار کار ایسلند استخدام بوده‌اید و قبل از تولد فرزند (حداقل ۶ماه از مدت زمان استخدام شما گذشته باشد). هرچند که مقدار آن کم است، ولی می‌توان برای کمک‌ هزینه‌ی مربوط به زایمان نیز اقدام کرد.

اتحادیه‌ صنفی – چیست؟

 • کارکنانی که در بازار کار مشغول هستند، عضوی از یک اتحادیه‌ی صنفی خاص هستند.
 • برخی اتحادیه‌ها برای مشاغل مشخصی هستند، و فقط افرادی که به آن شغلِ خاص مبادرت دارند می‌توانند وارد این اتحادیه شوند، مثل انجمن پزشکی ایسلند.
 • بزرگ‌ترین اتحادیه‌های صنفی در ایسلند، گروه‌های شغلی متعددی را شامل می‌شوند. VRو Efling و Sameyki بزرگ‌ترین اتحادیه‌های صنفی هستند.
 • اتحادیه‌های صنفی از جانب اعضای خود، با کارفرمایان در رابطه با دستمزدها، ساعات کاری و مزایا، مذاکره می‌کنند.

 

 اتحادیه‌های صنفی – مزایا برای اعضا

 • هدف از اتحادیه‌هایصنفی در درجه‌ی‌اول این است که برای برای بهبود شرایط و افزایشِ حقوق اعضای خود اقدام کنند.
 • اتحادیه‌هایصنفی در سراسر کشور صاحب کلبه‌هایتابستانی و آپارتما‌ن‌های تفریحی هستند که با پرداخت هزینه‌‌ای اندک، برای چند روز در دسترس اعضا قرار می‌گیرد. بسیاری از اتحادیه‌های صنفی، چک‌های مسافرتی برای خرید عرضه می‌کنند که می‌تواند هزینه‌های بالاتری مثل زمانیکه که بلیط‌های هواپیمایی می‌خرید را جبران کند (پوشش دهد).
 • فوق‌العادهاست که بتوانید به سفر بروید، از مناظر زیبا لذت ببرد و آسوده‌خاطرباشید. همه‌ی افراد از این حق برخوردارند که یک خانه‌یِ تفریحیِ تابستانی یا یک آپارتمانِ تفریحی اجاره کنند. این خانه‌ها مجهز به تمام امکانات است و معمولاً جکوزی نیز دارد.
 • اتحادیه‌های صنفی همچنین بودجه‌هایی برای تحصیل و بیماری اختصاص داده‌اند که اعضا می‌توانند برای مطالعات یا مخارج مرتبط، از آن استفاده کنند، مثل دوره‌های زبان ایسلندی، برنامه‌های آمادگی جسمانی، فیزیوتراپی، هزنیه‌های مربوط به روانشناسی یا پرداخت هزنیه‌ی خرید عینک.
 • قوانینی که شامل این بودجه‌ها می‌شود، بین اتحادیه‌ها متفاوت است.
 • اتحادیه‌های صنفی همچنین برخی از هزنیه‌های بستری بودن را برای مردمی که خارج از محدوده‌ی پایتخت ساکن هستند تقبل می‌کند، مردمی که باید برای مراقبت‌های پزشکی به شهر ریکیاویک بیایند.
 • اگر افراد در رابطه با گستره‌یحقوق خود نامطمئن هستند یا اعتقاد دارند که حقوق آنها در حال پایمال‌شدناست، می‌توانند از اتحادیه‌های صنفی خود کمک بگیرند (برای مثال در رابطه با قراردادهای مربوط به دستمزد).
 • عوارض مربوط به اتحادیه را اعضای اتحادیه پرداخت می‌کنند، با هزینه‌یعضویتیناچیز. این مبالغ از حقوق آنها کاسته می‌شود.
 • عضویت در اتحادیه اجباری نیست ولی مزایای غیرقابل‌انکاریدارد.
 • افرادی که بیکار می‌شوند، می‌توانندهمچنان با پرداخت عوارضِاتحادیه‌ا‌ی خود، حقوق خود را حفظ کنند.
 • اتحادیه‌یکارگری ایسلند، بزرگ‌ترینسازمان بین‌صنفی برای حقوق‌بگیران در ایسلند است. www.asi.is اتحادیه‌های صنفی، اعضای این اتحادیه هستند. اتحادیه‌ی کارگری ایسلند، انجمنی برای سازمان‌های عضو است که با یکدیگر همکاری کنند، و از جانب آنها با مقامات دولتی و اتحادیه‌ی تجاری (مربوط به شرکت‌ها) ایسلند در مواردی که با خواسته‌های آنها همسو است، تعامل داشته باشند. www.sa.is,

 

سرکارگر – چیست؟

 • سرکارگرشخصی است که رابط بین کارکنان، اتحادیه و کارفرما است.
 • سرکارگر، کارگری است که توسط همکاران خود انتخاب می‌شودو نسبت به عدم‌ افشایرازهای آنها تعهد دارد.
 • از جمله وظایفی که سرکارگردارد و می‌توانبه آن اشاره کرد: اشتراک گذاشتن اطلاعاتی است که توسط اتحادیه‌ی صنفی صادر می‌شود، در دسترس بودن برای پاسخگویی به سوالات کارکنان در مورد حقوق و تعهداتی که دارند. سرکارگر باید به آنها در این باره اطلاعات بدهد و به آنها کمک کند.
 • اگر فکر می‌کنیددر کار حقوق‌تانپایمال شده است، سرکارگر را در محیط کار پیدا کنید و مستقیماً به اتحادیه‌ی صنفی خود بروید.

Video

Can we improve the content on the site?