Skip to content

تعطیلات سراسری در ایسلند

 • روز سال نو (۰۱/۰۱)
 • پنج‌شنبۀ فرمان
 • آدینۀ نیک
 • یکشنبۀ عید پاک
 • دوشنبۀ عید پاک
 • جشن عروج (پنجاه روز پس از عید پاک)
 • عید پنجاهه (پنجاه روز پس از عید پاک)
 • دوشنبۀ عید پنجاهه
 • نخستین روز تابستان (سومین پنج‌شنبۀ آوریل)
 • روز کارگر (۰۱/۰۵)
 • روز ملی ایسلند (۱۷/۰۶)
 • روز تاجر (نخستین دوشنبۀ اوت)
 • شب کریسمس (۲۴/۱۲) از ظهر
 • روز کریسمس (۲۵/۱۲)
 • روز باکسینگ (۲۶/۱۲)
 • روز سال نو (۳۱/۱۲) از ظهر

 

تعطیلی‌های دیگر:

 • با توجه به اینکه افراد جدید زیادی، از نقاط مختلف جهان، در ایسلند ساکن می‌شوند، مناسبت‌های جدید زیادی وارد فرهنگ ایسلندی می‌شود.
 • اگرچه چنین روزهایی خودبه‌خود تعطیلات عمومی حساب نمی‌شوند،
 • طبیعی است که مردم پیشاپیش برای تعطیلی‌های مهم درخواست مرخصی از کار یا مدرسه را بکنند. توجه داشته باشید که چنین مرخصی‌هایی بدون حقوق هستند یا اینکه از تعطیلات تابستان کم می‌شوند.

 

خوب است که تلفن همراهتان را تنظیم کنید تا همه ی تعطیلات سراسری ایسلند را به شما یادآوری کند - تا اتفاقی بچه‌هایتان در روز تعطیل به مدرسه یا شما به سر کار نروید!

دیگر روزهای مهم

 • تولدها.همۀ بزرگسالان تولدهایشانرا جشن نمی‌گیرند، البته اکثراً تولدهای مهم را جشن می‌گیرند. گرفتن جشن تولد برای بچه‌ها با حضور خانواده و یا دوستان مرسوم است.
 • غسل تعمید یا مراسم نام‌ گذاری.بسیاری از مردم بچه‌هایشان را در کلیسا یا در خانه، توسط یک کشیش غسل تعمید می‌دهند. همچنین در میان مردم رایج است که بدون مناسک مذهبی، مراسم نام‌گذاری برای بچه‌هایشان برگزار کنند. انتخاب نام برای کودک و گزارش آن به اداره ی ثبت احوال، پیش از رسیدن کودک به سن شش ماه، الزامی است. www.thjodskra.is
 • مراسم تأیید.کودکان می‌تواننددر سن چهارده سالگی تأیید ایمان شوند. این تأیید میل آنها برای ادامه ی عضویت در کلسیای ملی ایسلند را مشخص می‌کند. تأییدهای مدنی دیگری نیز وجود دارد که ارتباطی با دین ندارند. www.sidmennt.is
 • در مراسم تأیید، به نوجوانان آموزش‌هاییدر زمینۀ دین و ارزش‌های اخلاقی داده می‌شود و دربارۀ جنبه‌های مختلف زندگی بحث می‌شود.
 • در هنگام برگزاری مراسم تأیید، نوجوانان معمولاً از خانواده و دوستانشانپول هدیه می‌گیرند.
 • هیچ مراسم‌ تأییدیدر ایسلند اجباری نیست، چه در کلیسا باشند چه مراسمی مدنی باشند.
 • عروسی.هرساله، زوج‌هایزیادی در ایسلند ازدواج می‌کنند. افراد می‌توانند در کلیسا یا دیگر تشکل‌های مذهبی یا در دفتر ازدواج ،‌‌‌‌‌ ازدواج‌شان را ثبت کنند.
 • همجنس‌گرایانمی‌تواننددر ایسلند ازدواج کنند و ازدواج همجنس‌گرایان از نظر قانونی به اندازه ی ازدواج‌های دیگر معتبر است.
 • مجلس ترحیم.هرساله، حدود دوهزار نفر در ایسلند می‌میرند. برای اکثر آنها مجلس ترحیم در کلیسا برگزار می‌شود. حضور کشیش در مجلس ترحیم اجباری نیست.
 • دو نوع مجلس ترحیم وجود دارد: خاک‌ سپاریو خاکسترکردن. در خاک‌سپاری‌ها، جنازه را در تابوت قرار می‌دهندو سپس آن را در قبرستان دفن می‌کنند. و در خاکسترکردن، پس از سوزاندن جنازه، خاکستر باقیمانده ی آن را در کوزه‌ای می‌ریزند و آن را در قبرستان دفن می‌کنند.

دین در ایسلند

 • در ایسلند آزادی ادیان وجود دارد. یعنی همه یمردم، بدون ترس از آزار و اذیت و مجازات، می‌تواننداعتقادات خود را داشته باشند. همچنین این به این معنی است که همه حق دارند خودشان دینشان را انتخاب کنند و یا اینکه عضو هیچ‌یک از تشکل‌های دینی نباشند.
 • بزرگ‌ترینتشکل مذهبی کشور «کلیسای ملی ایسلند» است. کلیسای ملی ایسلند از سنت‌های مسیحیت لوتری-اوانجلیکی پیروی می‌کند. اهمیت دین در بین افراد مختلف متفاوت است، اما برای بسیاری وقتی صحبت از مراسمی مانند غسل تعمید، مراسم تأیید، عروسی‌ و خاک‌سپاری و همچنین تعطیلات کریسمس در میان باشد، دین و کلیسا مهم هستند.
 • جوامع مذهبی کوچک و بزرگ در ایسلند زیاد هستند و به‌طورکلی، جامعه تحمل پذیرش دیدگاه‌هایمذهبی و فلسفی متفاوت را دارد.
 • بخشی از مالیات مردم به تشکل مذهبی که در آن عضو هستند می‌رسد. دولت ایسلند حقوق کشیش‌هایکلیسای ملی ایسلند را پرداخت می‌کند.
 • کلیسای ملی در ایسلند هیچ نقشی در قانون‌ گذاری، اجرای قانون یا نظارت بر اجرای احکام ندارد.

 

Can we improve the content on the site?