Skip to content

کار پیمانی

 • هر شخصی که قبول کند طرحِ خاصی را برای گروه دیگری مدیریت یا اجرا کند و نسبت به موفقیت آن طرح تضمین دهد، آن فرد را می‌توان پیمانکار نامید.
 • پیمانکار، فاکتور‌های مربوط به کارِ خود را صادر می‌کند و خودش مسئول پرداخت مالیات‌ها و مخارج مربوط به حقوق است.
 • یک پیمانکار ملزم به پُر کردن یک اظهارنامه‌ی مالیاتی است و باید درآمد و مخارج (هزنیه) را اعلام کند.
 • یک عاملِ اقتصادی (پیمانکار) که افراد را استخدام می کند (کارکنان/حقوق‌بگیران)، به آن شخص کارفرما نیز گفته می‌شود و همینطور وظایف خاصی دارد.

فعالیت‌های اقتصادی مستقل

 • صرف نظر از اینکه آنها به‌صورت یک شرکت هدایت می‌شوند یا تعداد مشخصی از افراد (موسسه‌ی انفرادی) آن را هدایت می‌کنند، قبل از راه‌اندازی و شروع فعالیت‌های خود، باید به اداره‌ی مالیات بر درآمد گزارش دهند.
 • همچنین ملزم هستند که تغییرات رخ داده در عملیات‌ها و فعالیت‌های به‌ اتمام رسیده را گزارش کنند (اگر یک شرکت منحل شد).
 • افرادی که فعالیت‌های اقتصادی مستقل را هدایت می‌کنند، باید مسائل مالی خود را به‌ دقت مدیریت کنند:
  • حسابرسی کند و به‌طور مرتب مالیاتِ ارزشِ افزوده را بپردازد.
  • درآمد را به محض اینکه کسب شد، ثبت کند.
  • فاکتور صادر کند.
  • حساب‌های سالانه را در انتهای هر سال مالی بایگانی کند.
  • اظهارنامه‌ی مالیاتی پُر کند.
 • نماینده‌ی بخشِ مالیات‌های درون‌مرزی، به‌طور مرتب دوره‌هایی را برای افرادی که فعالیت‌هایاقتصادی مستقلی را آغاز کرده اند، پیشنهاد می‌دهد. www.rsk.is/atvinnurekstur/ad-hefja-rekstur/

جویای کار

 • هرچند میزان بیکاری در ایسلند معمولاً کم است، ولی برای مشاغل می‌تواند رقابت وجود داشته باشد.
 • اکثر کارها در روزنامه‌ها و/یا به‌صورت آنلاین تبلیغ می‌شود.
 • شرکت‌هایبزرگ، مشاغلی که در دسترس هستند را در صفحات اصلی خود تبلیغ می‌کنندیا اگر کاری در دسترس بود، فرصت‌هایی برای ثبت‌نام متقاضیان شغلی ایجاد می‌کنند.
 • همچنین موسسات کاریابی زیادی وجود دارند که می‌توان کارهایی که دردسترس هستند را در آنجا دید.
 • در بسیاری از موارد، درخواست‌ باید به‌صورت آنلاین تکمیل شود و رزومه، معرفی‌نامه و مدارک را در صورت نیاز باید به آن پیوست کنید.
 • می‌توایندبه صورت مستقیم نیز یک رایانامهبه شرکت مورد نظر بفرستید، زنگ بزنید یا به‌صورت حضوری برای آن کار اقدام کنید یا درخواست یک مصاحبه‌ی کاری را بدهید.
 • دعوت‌نامه‌های مربوط به حضور در مصاحبه‌های کاری توسط رایانامه یا تماس تلفنی هماهنگ می‌شود. 
 • یک درخواست شغلی باید شامل:
  • معرفی‌نامه‌ای که توضیح کوتاهی از شخص، اطلاعات مربوط به زمینه‌ی کاری، اگر متناسب باشد، و استدلال هاییکه فرد را واجد شرایط و علاقه‌مند نسبت به کار نشان دهد باشد.
  • رزومه – که چکیده‌ای مکتوب از تحصیلات و سابقه‌ی کار است. باید شامل اطلاعاتی درباره‌ی:
  • در صورت رضایت متقاضی، شامل مسائل شخصی (عکس، نام، شماره شناسایی، آدرسِ رایانامه و شماره‌ی تلفن) و اطلاعاتی در مورد علایق (امور) شخصی.
  • تحصیلات
  • سابقه‌ی کار
  • مهارت‌های زبانی
  • اطلاعات دیگری که ممکن است مرتبط باشند.
  • مراجع

مشارکت مهاجرین در بازار کار ایسلند

 • مهاجرینیکه در ایسلند هستند، از سراسر جهان آمده‌اند، با این وجود لهستانی‌هاپرجمعیت‌ترین گروه از مهاجرین را شکل داده‌اند.
 • تایدو معادل‌سازیمدارکِ تحصیلی مهاجرین با درجات تحصیلی ایسلند، اغلب امری مشکل و دشوار بوده است. می‌توان از سازمانِ تخصصی مربوطه از طریق وزرات آموزش، علوم و فرهنگ، برای گواهی دیپلم اقدام کرد.
 • دفتر شبکه‌یاروپایی از اطلاعات مرکزی، مشاوره‌ای درباره‌ی ارزیابی تحصیلات قبلی شما می‌دهد. www.enic-naric.net
 • تایید صلاحیت به‌عنوان‌مثال برای تعاملات شغلی یا دیگر کار‌ها، برعهده‌ینهادهایی است که امکان ادامه‌ی تحصیل را فراهم ‌می‌کنند. www.idan.is

مهاجرین در بازا کار 

 • برای هر شخصی مهم است که هر طور شده زبان ایسلندیرا یاد بگیرد و از هر فرصتی برای تمرین کردن آن استفاده کند. حتی کوچک‌ترینِمهارت‌ها نیز می‌تواند برای درخواستِ کار موثر باشد.
 • جامعه‌یایسلند همچنان در حال تطبیق‌پذیریبا جامعه‌ای چندفرهنگی است و بعضی اوقات مدیران شرکت‌ها از دادن فرصت به مهاجرین در بازار کار، مردد هستند.
 • همچنان که تعداد افراد خارجی در ایسلند رو به افرایشاست، نیاز به گوناگونی‌ فرهنگی و منابع آموزش‌ تخصصی برای مردمی که اصلاتاًخارجی هستند نیز در حال افرایش است.
 • به مطالعاتی نیاز است که متشکل از مطالعات زبان ایسلندیو آموزش ابتدایی، تحصیلات متوسطه یا مطالعات دانشگاهی یا آموزش‌هایشغلی باشد.

 

Can we improve the content on the site?