Skip to content

کودکان و خدمات درمانی

 • درحالی که سیستم ایمنی بدن کودکان قوی‌ترمی‌شود، اغلب در طول سال‌هایاولیه زندگی خود بیمار می‌شوند.
 • بیماری های شایع در نوزادان شامل آنفلوانزایمعده، تب، سرماخوردگی و عفونت گوش و همچنین عفونت‌هایویروسی و باکتریایی مانند استرپتوکوک پنومونی و آبله‌مرغان هستند.
 • پزشکان بعضی اوقات آنتی‌بیوتیکبرای کودکان تجویزکردهو اطمینان از تکمیل مصرف دوز برای آن‌ها مهم است.
 • برخی از کودکان به دلیل عفونت گوش نیاز به لوله‌هایگوش دارند.
 • شیاف یا داروی تب‌بربرای کودکان را می‌تواناز داروخانه‌های محلی خریداری کرد.

کودکان - خوب است بدانید:

 • هنگامی‌کهکودکان پیش دبستانی را شروع می‌کنند، با بسیاری از کودکان دیگر در تماس خواهند بود و این امر گاهی اوقات می‌تواندمنجر به شروع عفونت و بیماری شود.
 • شستن دست کودکان و تعویض جوراب‌هایآنها هنگام بازگشت ازمدرسهپیش‌دبستانی یک روش خوب برای جلوگیری از عفونت است.
 • شپش و کرمکمسئله رایجی در بین کودکان پیش‌دبستانیو دبستانی است.
 • تهیه دارو از پزشک (یا داروخانه) برای درمان کرمک ضروری است. همچنین شستن کلیه پارچه‌هاو حوله‌هاو ضد عفونی‌کردن تمام سطوح ضروری است.
 • داروخانه‌هابرای درمان شپش سر دارو موجود دارند. مهم است که موهای کودکان به طور مرتب با شانه مخصوص شپش شانه بزنید تا تخم شپش از بین برود و از شپش گرفتن جلوگیری شود.

کودکان و خدمات بهداشتی - ادامه

 • اولین مکانی که هنگام جستجوی خدمات بهداشتی برای کودکان می‌توانیدبه آن مراجعه کنید، مرکز مراقبت‌هایبهداشتی است.
 • ملاقات با یک پرستار برای گرفتن وقت ملاقات با پزشک امکان‌پذیراست.
 • همچنین می‌توانیدبه طور مستقیم از پزشک وقت بگیرید.
 • بعلاوه، شیفت‌هایبعدازظهر در مراکز بهداشتی بیماران بدون وقت قبلی را نیز می‌پذیرند.
 • پرستاران در مراکز بهداشتی در مدارس ابتدایی خدمات ارائه می‌دهند. کار آن‌هاکنترل رشد کودکان ، نظارت بر واکسیناسیون و آموزش مسائل مربوط به سلامتی به کودکان است.

متخصصان اطفال

 • متخصصان اطفال را می‌توان در بیمارستان‌ها و همچنین درمانگاه‌های خصوصی یافت.
 • برای مثال، Reykjavik دارای درمانگاه مخصوص کودکان در Domus Medica واقع درEgilsgata 3 است که در ۱۰۱ کیلومتری ریکیاویک قراردارد.
 • می‌توانید قرار ملاقات‌ را از قبل برای نوبت بعد از ظهر یا آخر هفته کنید. (شماره تلفن. ۵۶۳-۱۰۰۰/۵۶۳-۱۰۱۰وwww.domusmedica.is)
 • پزشکان عمومی همچنین کودکان را به متخصصان اطفال ارجاع می‌دهند.
 • مرکز درمانی پزشکی کودکان Barnaspítali Hringsins در بیمارستان دانشگاه Landsspítalinnواقع شده‌است. در آن یک بخش بستری و یک بخش مراقبت های ویژه کودکان وجود دارد.

 

 کودکان دارای معلولیت و کودکان دارای اختلالات رشدی و رفتاری:

 • هنگامی که کودکان دچار مشکلی هستند، مرکز بهداشت محلی، اولین مکانی است که باید به آنجا بروید. در آنجا، کارکنان با مشورت والدین در مورد ارجاع کودک به متخصصان به نتیجه می‌رسند.
 • که ممکن‌است متخصصان اطفال، روانپزشکان متخصص کودکان و بزرگسالان یا سایر متخصصان مراقبت از کودکان باشند.
 • مرکز رشدی و رفتاری، درمانگاهی است که توسط سیستم مراقبت‌های بهداشتی و درمانی (Þönglabakki1, 109 R.) اداره می‌شود. در آنجا تشخیص، مشاوره، درمان و آموزش را برای انجام اختلالات رفتاری و رشدی ارائه می‌دهند. مراجعه ضروری است. www.heilsugaeslan.is/serthjonusta/throska-og-hegdunarstod
 • BUGL مرکز درمان بیماران بستری روانپزشکی برای کودکان و نوجوانانی است که دارای مشکلات سلامت روان هستند. مراجعه به پزشک متخصص ضروری است. www.landspitali.is/sjuklingar-adstandendur/deildir-og-thjonusta/barna-og-unglingageddeild-bugl
 • اگر مشکوک به نقص در رشد هستید، باید یک وقت مشاوره از مرکز بهداشت و درمان بگیرید. سپس این مرکز، کودک را به مرکز تشخیصی و مشاوره ایالتی Greiningarográðgjafastöð ríkisins (GRR)) ارجاع می‌دهد. www.greining.is
 • نقش GRR اطمینان از این است که کودکان مبتلا به اختلالات طیف اوتیسمیا ناتوانی‌هایشدید رشدی، تشخیص، مشاهده و منابع لازم برای افزایش فرصت‌ها و بهبود کیفیت زندگی خود دریافت‌‌کنند.
 • طبق قوانینی که در مورد کودکان دارای معلولیت وجود دارد، کودکانی که معلول تشخیص داده می‌شوند، والدین آن‌هاحق درخواست کمک از شهرداری محل سکونت خود را دارد.
 • شهرداری‌هاخدماتی را به افراد معلول و خانواده‌هایآن‌ها ارائه می‌دهند.
 • برای کمک به مراقبت از کودکان معلول و کمک به کاهش هزینه‌هایمربوط به مراقبت از آن‌ها، ممکن‌استوالدین واجد شرایط دریافت کمک مالی از موسسه تامین اجتماعی باشند. سایت (Tryggingarstofnun - www.tr.is) مشاهده‌شود
 • بیمه درمانی ایسلند (SjúkratryggingarÍslands- www.sjukra.is) هزینه کمک‌های پزشکی و تجهیزات، توان‌بخشی ، آموزش و هزینه‌ی سفرهای درمانی را پرداخت می‌کند.
 • در نظام اجتماعی ایسلند، افراد دارای معلولیت از امنیت، پشتیبانی، خدمات و مشارکت در جامعه برخوردارهستند.

ایسلند کنوانسیون سازمان ملل متحد درباره‌ی حقوق افراد معلول را در سال ۲۰۱۶ تصویب کرد. 

 • ایسلند کنوانسیون سازمان ملل متحد درباره‌یحقوق افراد معلول را در سال ۲۰۱۶ تصویب کرد.
 • www.stjornarradid.is/media/velferdarraduneyti-media/media/acrobat-skjol/10062009SamningurUmRettindiFatladsFolks.pdf
 • این کنوانسیون از (قوانین مربوط به) حقوق بشر استفاده می‌کند و بیان می‌دارد که افراد دارای معلولیت باید از همان حقوق و فرصت‌هایسایرین برخوردار بوده و (هم‌چنین) باید حمایت‌های لازم برای محقق شدن این امر را دریافت کنند.
 • اصول اصلی کنوانسیون شامل:
  • احترام به منزلت بشری، تنوع بشری، خود‌مختاری و استقلال همه‌ی افراد.
  • منع انواع اشکال تبعیض علیه هر فرد بر مبنای معلولیت وی.
  • فرصت و حمایت برابر، مانند تحصیلات، اشتغال، زندگی خانوادگی و زندگی شخصی (برای این افراد-م)
  • دسترسی برای همگان
  • برابری میان زن و مرد
  • مشورت با افراد دارای معلولیت
  • آموزش و ارائه‌ی این کنوانسیون
  • (ایجاد) تحولات اجتماعی برای امکان‌پذیری بهره‌مندی از فرصت برابر برای همگان

نظام پرداخت مشترک - هزینه‌ها

 • بیمه‌یسلامت ایسلند (Sjúkratryggingar Íslands (SÍ) به زبان ایسلندی) بخشی از هزینه‌یتمامی خدمات درمانی و دارویی افراد واجد صلاحیت بیمه‌ی درمانی دولتی را پرداخت می‌کند. سایت رسمی بیمه‌ی سلامت ایسلند www.sjukra.is
 • نظام پرداخت مشترک بیمه‌یسلامت ایسلند (SÍ) نیاز دارد تا افراد مقدار بیشینه‌یمقرری را به صورت ماهانه، برای خدمات بهداشت و درمان خود تمام و کمال پرداخت کنند.
 • این مقدار بیشینه، برای افراد دارای معلولیت، شهروندان سالخورده و کودکان کمتر است.
 • خدمات ارائه‌شده به وسیله‌یمراکز بهداشت و درمان، بیمارستان‌ها، مطلب‌هایخصوصی، روان‌درمانی، گفتار‌درمانی، درمان‌گران مشغول به فعالیت و روان‌شناسان (طبق توافق‌نامه‌ی بیمه‌ی ایسلند برای افراد زیر ۱۸ سال)، توسط نظام پرداخت مشترک پوشش داده‌ می‌شود.
 • افرادی که خارج از ناحیه‌یکلان‌شهر ریکیاویک بزرگ (پایتخت ایسلند) زندگی می‌کنند، می‌توانند جهت تامین هزینه‌های سفر یا اقامت در ریکیاویک برای درمان، از کمک مالی برخوردار شوند. این کمک‌ مالی باید از قبل به فرد اختصاص داده‌شود.
 • پناهندگان نیز از حقوق مربوط به بیمه و حقوق خدمات بهداشت و درمان، به صورت یکسان و مانند سایر افراد برخوردار هستند. افرادی که به تازگی وارد ایسلند شده و از حمایت بین‌المللی برخوردار هستند، از قانون عمومی دوره‌یانتظار شش ماهه برای بیمه درمانی مستثنا (معاف) هستند.
 • اداره‌یمهاجرت (به ایسلندی Útlendingastofnun) اطلاعات لازم برای ثبت‌نامپناهندگان در نظام بیمه‌ی سلامت، به سازمان بیمه‌ی سلامت ایسلند (SÍ) می‌فرستد.

 پورتال حقوق بیمه‌ی سلامت ایسلند – (SÍ): www.sjukra.is 

 • پورتال حقوق این سازمان را می‌توانید بر روی وب‌سایت بیمه‌یسلامت ایسلند (SÍ) مشاهده کنید: www.sjukra.is
 • در این سایت، افراد می‌توانند به صفحات شخصی خود با استفاده از مشخصات الکترونیکی ‌شان مراجعه کنند.
 • آن‌ها از طریق صفحات شخصی‌شان (به ایسلندی Mínar Síður) می‌توانند اطلاعات مربوط به حقوق‌شان در بیمه‌یسلامت، رسید خدمات درمانی دریافتی، و وضعیت خود را در رابطه با هزینه‌های دارو و حق ویزیت خدمات پزشکی مشاهده کنند.
 • وارد‌کردن اطلاعات بانکی صحیح در صفحه‌یشخصی برای اطمینان از اینکه سازمان بیمه قادر به بازپرداخت هرگونه هزینه در مواقع ضروری است، حائز اهمیت است.

انبار‌های دارو و داروخانه‌ها

 • افراد می‌توانند از داروخانه‌ها محصولات دارویی، آرایشی و بهداشتی و هم‌چنین بسیاری از محصولات دیگر را خریداری کنند.
 • همه‌ی داروخانه‌ها یک نفر (دکتر) داروساز در پرسنل خود دارند. در آن‌جا، می‌توانیدتوصیه‌ها و اطلاعات مربوط به محصولات دارویی و بهداشتی را از یک داروساز دریافت کنید.
 • اغلب مواد دارویی تنها با نسخه‌یپزشک فروخته می‌شوند، به جز دارو‌های معین بدون نسخه مانند دارو‌های مسکن و ضدآلرژی، دارو‌های التهاب معده و رفلکس اسید معده.
 • نسخه‌ها به صورت الکترونیکی به وسیله‌یپزشک فرستاده می‌شوند.
 • افراد باید شماره‌یشناسایی خود (به ایسلندی kennitala ) را در داروخانه برای گرفتن دارو‌های نسخه، ارائه دهند.
 • آن‌ها هم‌چنین هنگام خرید و گرفتن دارو‌های نسخه‌یخود، مشخصات معتبر داشته باشند.
 • گرفتن دارو‌های نسخه از طرف شخص دیگر (برای افراد ۱۸ سال به بالا) مجاز نیست، مگر با ارائه‌یمجوز رسمی از شخصی که نسخه به نام او ثبت شده‌است.
 • این مجوز را می‌توان به صورت الکترونیکی در سایت www.heilsuvera.isارائه کرد.

پرداخت مشترک دارو‌

 • پرداخت مشترک بیمه‌یسلامت برای خرید دارو‌، به نسبت افزایش هزینه‌های فردی طی یک دوره‌یدوازده ماهه، افزایش یافته‌است.
 • بنابراین افراد در ابتدا متحمل بالاترین هزینه‌یخرید دارو می‌شوند، اما سپس این هزینه (طی دوره‌یدوازده ماهه) کاهش می‌یابد.
 • هنگامی که افراد اولین خرید دارو را انجام می‌دهند، یک دوره‌یدوازده ماهه آغاز می‌شود، برای مثال، اگر شخصی اولین داروی خود را در ۱۵ آگوست ۲۰۲۰ خریداری کند، این دوره تا ۱۵ آگوست سال ۲۰۲۱ را شامل می‌شود. دوره‌یبعدی نیز از زمانی که (پس از اتمام دوره‌ی یک‌ساله‌ی اول) شخص مجددا اقدام به خرید اولین دارو کند، بار دیگر آغاز می‌شود.
Can we improve the content on the site?