Skip to content

مطبوعات

 • تمامي افراد به رسانه‌ها و رسانه‌هاي اجتماعي دسترسي دارند.
 • لازم به يادآوري است كه همه‌ي مطالبي كه به‌صورت آنلاين (در اينترنت) مشاهده مي‌كنيد، واقعي يا درست نيستند.
 • بهتر است جهت دسترسي به اطلاعات صحيح، از وب‌سايت‌هاي رسمي نهادهاي عمومي ايسلندwww.covid.is, www.vedur.is, www.island.isاستفاده كنيد.
 • يكي از روش‌هاي تبديل‌شدن به عضو فعال جامعه‌اي كه فرد بتازگي وارد آن شده‌است، پيگيرياخبار محلي است. استفاده و تمرين زبان ايسلندي نيز موثر است.
 • ازطريق وب‌سايتwww.ruv.isو كانال تلويزيوني دولتي، امكان مشاهده‌ي اخبار و دسترسي به حجم زيادي از محتوا براي كودكان وبزرگسالان وجود دارد كه برخي از آنها زيرنويس ايسلندي هم دارد. RÚV ، يك نهاد دولتي است.
 • www.grapevine.is يك پايگاه خبري انگليسي‌زبان است و داراي اخبار و اطلاعاتي درمورد جامعه‌ي ايسلند است. بسياري از رسانه‌هاي خبري ديگر نيز، در ميان مردم ايسلند محبوب هستند. Iceland Monitor - monitor.is (mbl.is)

برابري

 • زمانيكهاز برابري صحبت مي‌كنيم، آنچه كه اغلب به آن اشاره ‌مي‌شود، حقوق يكسان مرد و زن است. آنچه كه معمولاً امروزه به ‌آن اشاره مي‌شود، برابري در مفهومي گستره‌تر است كه اغلب به‌عنوان «برخورد برابر» از آن ياد مي‌شود: كليه‌ي افراد، فارغ از سن، اصل‌ونَسب، توانايي جسمي، جنسيت، مذهب و يا گرايشات جنسي، بايستي از حقوق و فرصت‌هاي يكسان بهره‌مند باشند.
 • يكياز معانيبرابري آن است كه افراد، از فرصت‌هاي يكسان جهت اثرگذاري و مشاركت در جامعه برخوردار باشند؛ در مسئوليت‌ها و مزاياي جامعه سهيم باشند و هيچ‌كس نبايد نگران سوءاستفاده يا خشونت باشد.

آزادي ‌‌بيان

 • آزادي‌بيانبه اين معنا است كه همه‌ي افراد آزاد هستند تا نظرات خود را پيرامون سياست، اعتقادات مذهبي و ساير مسائل، بدون ترس از مورد آزار و اذيت قرارگرفتن بيان كنند.
 • آزاديبيانبراي اشخاص، راديو، تلويزيون، روزنامه‌ها و رسانه‌هاي اجتماعي به‌كار ‌مي‌رود.
 • بااين‌حال، افترازني، نفرت‌پراكنيو ياتبعيض‌گرايي عليه افراد در گفتمان عمومي، چه به‌صورت كلامي و چه نوشتاري خلاف قانون است.

حمايت حقوقي

 • شهروندان ايسلندياز حمايتحقوقي بهره‌مند هستند. يكي از معاني حمايت حقوقي آن است كه:
  • هيچ‌كسنبايدبدون گذراندن رسيدگي عادلانه، محكوم به زندان شود. اين بدان معنا است كه پرونده در دادگاه، با حضور وكيل حقوقي بررسي مي‌شود و يك هيئت قضايي مستقل، درمورد مجرم بودن يا نبودن متهم تصميم مي‌گيرد. به‌دنبال صدور حكم دادگاه، مجازاتي تعيين مي‌شود.
 • در طول زمانيكهپليس به بررسي پرونده مي‌پردازد، مي‌توان متهم را در بازداشت نگه داشت. يك قاضي بايد درمورد موضوع بازداشت متهم، راي صادر كند.
 • فرد متهم،‌ در طول بازجويياز حق مشاوره‌يحقوقي برخوردار است.
 • شخصيكهگزارشي را به دادگاه تحويل مي‌دهد، اما تسلط كافي به زبان ايسلندي ندارد، حق دارد با پرداخت هزينه از سوي دادستاني، از يك مترجم شفاهي كمك بگيرد.

آزادي در دين و آزادي در همنشيني و روابط

 • آزاديدر دينبه معني آزادبودن افراد در انتخاب دين است و يا اينكه تصميم بگيرند به هيچ سازمان مذهبي تعلق نداشته باشند. در ايسلند، آزادي در دين وجود دارد اما كليساي ملي، پيرو مسيحيت انجيلي (پروتستان) لوتري است. كليساي دولتي، بزرگ‌ترين كليساي ايسلند و كليساي كاتوليك، دومين كليساي بزرگ است و چندين سازمان فعال مذهبي ديگر نيز در اين كشور وجود دارند.
 • به‌هيچ‌وجهافراد، مجبور به عضويتدر سازمان‌هاي مذهبي و يا ترك آنها نمي‌شوند.
 • مهم‌ترينموارديكه پيرامون آزادي در همنشيني و روابط درنظر گرفته مي‌شود، به شرح زير است:
 • برخوردارياز حق عضويتدر يك سازمان يا حزب سياسي، بدون داشتن ترس از مورد آزار قرارگرفتن يا بازداشت‌ شدن.
 • برخوردارياز حق عضويتدر يك اتحاديه‌ي صنفي (تجاري)،‌ بدون داشتن ترس از مورد آزار قرارگرفتن يا بازداشت‌ شدن.
 • برخوردارياز حق بياننظرات و عقايد فردي، ازطريق اعتراض حقوقي.

حقوق بشر و دفاتر مشاوره

 • دفتر حقوق بشر ايسلند، درسطح منطقه‌اي فعاليت مي‌كند. اين دفتر، يك نهاد مستقل است كه درراستاي مسائلي همچون ترويج حقوق بشر فعاليت دارد.
 • همچنين اين دفتر، وظيفه‌ي نظارت بر اوضاع حقوق بشر در ايسلند را برعهده دارد. اعضاي اين دفتر، به مهاجران مشاوره‌ي حقوقي مي‌دهند.
 • شهر ريكياويك، مقر دفتر دموكراسي و حقوق بشر ايسلند است كه مسئول اجراي سياست حقوق بشر در اين شهر مي‌باشد.
 • خدمات مشاوره‌ي مهاجرتي، در سال ۲۰۲۱شروع به‌كار خواهدكرد و مقر آن، در شهر ريكياويك خواهد بود.
 • مركز چندفرهنگي اطلاعاتي، ازطريق شماره‌ي۴۵۰۳۰۹۰مشاوره‌ي تلفني ارائه مي‌دهد و وب‌سايت فعال www.mcc.is نيز اطلاعاتي به زبان‌هاي مختلف دارد.

سيستم رفاهي

 • در ايسلند،‌ اصطلاحاً يك سيستم رفاهي وجود دارد كه جنبه‌هاي اساسي زندگي روزمره شامل: كيفيت زندگي،‌ آموزش و خدمات بهداشتي را دربر مي‌گيرد. هزينه‌ي اين سيستم، ازطريق نظام مالياتي تامين مي‌شود.
 • در يك كشور مُرفه، دولت و شهرداري‌ها جهت اطمينان از اينكه تمامي شهروندان از نيازهاي اساسي زندگي مانند مسكن، غذا، مراقبت‌هاي پزشكي و آموزش برخوردار هستند، بودجه‌اي را تخصيص مي‌دهند. اين موضوع، تماماً به‌دليل مشاركت افراد شاغل، در پرداخت ماليات‌هايشان است.
 • همچنين، مردم ايسلند مي‌توانند براي خود مزايا جمع‌آوري كنند،‌ حق دارند شغلشان را ترك كنند و درصورتي‌كه شغلشان را از دست بدهند و يا آسيب ببينند، مي‌توانند از مزاياي دوران بيكاري و يا بيماري بهره‌مند شوند.
 • اگر فرد به مدت طولاني گرفتار بيماري شود، مي‌تواند جهت دريافت مزاياي دوران بيماري، به اداره‌ي بيمه‌ي درماني ايسلند(Sjúkratryggingar Íslands) و يا براي دريافت مستمري توان‌بخشي، به سازمان دولتي تامين اجتماعي(Tryggingastofnun ríkisins) اين كشور مراجعه كند. مستمري ازكارافتادگي، براي افراد ۱۸ تا ۶۷ سالي درنظر گرفته شده‌است كه به‌دليل كاهش توانايي كاركردن، قادر به برعهده‌گيري مشاغل تمام‌وقت نيستند. افراد ۶۵ سال به بالايي كه حداقل به‌مدت سه سال ساكن ايسلند بوده‌اند،‌ از مستمري پيري برخوردار مي‌شوند.

دولت و شهرداري‌ها

 • دولت ایسلند، مسئوليت امور مالی، سیاست خارجی، امور قضایی و انتخابات این کشور را برعهده دارد كه اين‌هاصرفاً بخش كوچكي از مسئوليت‌هاي دولت است. دولت ايسلند در بیشتر بخش‌هاي جامعه، ازجمله: امور اقتصادی، امنیت عمومی، آموزش، بهداشت، حفاظت از محيط‌زيست، حقوق بشر، علوم و نوآوری، سياست‌هايي را شكل مي‌دهد.
 • بيش از ۷۰شهرداري در اين كشور وجود دارد كه هر كدام از آنها، چندين شهرك و روستا را دربر مي‌گيرد. شهرداري‌ها مسئوليت امور زير را برعهده دارند:
 • فعاليت مهدكودك‌ها، مدارس ابتدايي و فعاليت‌هاي دوران فراغت كودكان
 • ارائه‌ي آموزش و ياري‌رساني به خانواده‌هاي داراي مشكل و فراهم‌آوردن برخي امكانات براي مردم؛ به‌عنوان مثال: امكان درخواست مساعدت مالي آني از شهرداري در زمان مواجهه با شرايط خاص و دريافت مساعدت
 • ارائه‌ي خدمات و درنظر گرفتن تمهيدات زندگي، براي شهروندان مسن و معلولين.
 • مديريت جمع‌آوري زباله‌ها، استخرهاي شنا، كتابخانه‌ها، سالن‌هاي ورزشي، حمل‌ونقل عمومي، برنامه‌ريزي و موارد ديگر

وزارت كار

 • وزارت كار(Vinnumálastofnun)، مسئول كمكبه افرادي است كه بيكار شده‌اند و به‌دنبال شغل هستند. در اين وزارت‌خانه، مردم مي‌توانند درخواست مزاياي بيكاري كنند و نيز، مشاوره‌ي شغلي و تحصيلي دريافت نمايند.
 • كساني كه از مزاياي بيكاري برخوردار هستند، بايستي هميشه به‌دنبال يافتن شغل و آماده‌ي شركت در آمادگي‌هاي لازم براي بازار كار باشند؛ به‌طور مثال ازطريق گذراندن دوره‌هاي اجباري، ازجمله دوره‌هاي [يادگيري] زبان ايسلندي.
 • والدينآيندهمي‌توانند ازطريق صندوق مرخصي مخصوص زايمان/ پدرشدن، براي اين دوران، درخواست مرخصي كنند. ميزان حمايتي كه آنها دريافت مي‌كنند، بستگي به اين دارد كه آيا والدين به‌صورت تمام‌وقت شاغل هستند يا نه و اينكه ميزان حقوقشان چه‌قدر است. دانشجويان و افرادي كه به‌طور تمام‌وقت شاغل نيستند، مي‌توانند براي دريافت كمك‌هزينه‌ي زايمان/ پدرشدن درخواست دهند.

 

Can we improve the content on the site?