Skip to content

Læknavaktin

مرکز پزشکی - Læknavaktin 

 • خدمات پزشکی را برای منطقه بزرگ ریکیاویک فراهم می‌کند. تمام روزهای هفته از ساعت ۱۷:۰۰تا ۲۳:۳۰ و روزهای آخر هفته از ساعت ۹:۰۰ تا ۲۳:۳۰ باز است.
 • مرکز پزشکی Læknavaktinپزشکان عمومی را در خدمت خود دارد که خدمات درمانی را ارائه می‌دهند.
 • وقت‌گرفتن ضروری نیست، کافی است به‌راحتی برگردید و شماره بگیرید.هزینه باید توسط بیمار پرداخت‌شود.
 • مشاوره تلفنی با یک پرستار به‌صورت۲۴ساعته در سراسر کشور دردسترس است و می‌توانید با شماره ۱۷۷۰ تماس بگیرید.
 • در Læknavaktin ویزیت خانگی در عصرها و آخرهفته‌ها درخواست می‌شود.
 • Læknavaktin واقع درHáaleitisbrautدر ۶۸.۱۰۳ کیلومتری ریکیاویک قراردارد. www.laeknavaktin.is
 • در مناطق روستایی اغلب خدمات پزشکی، بعدازظهرها در درمانگاه‌های بهاشتی و مراقبت‌های ویژه در بیمارستان آن منطقه ارائه می‌شود.

مراقبت‌های ویژه

 • خدمات مراقبت‌های ویژه برای صدمات و بیماری‌های حاد در بیمارستان Landsspítalinnواقع درFossvogur در ۱۰۸ کیلومتری ریکیاویک قراردارد. مراقبت‌های ویژه به‌صورت ۲۴ ساعته در دسترس هستند. www.landspitali.is/sjuklingar-adstandendur/deildir-og-thjonusta/bradamottakan-i-fossvogi
 • شماره تلفن ۵۴۳۲۰۰۰است. می‌توان با کارمندان بیمارستان از طریق چت آنلاین نیز ارتباط برقرارکرد.
 • اینجا بخشی است که افراد با آسیب‌های جدی ناشی از خشونت دیدن و افرادی که به‌شدت بیمار هستند باید مراجعه‌کنند.
 • کودکانی که صدمات شدیدی دارند نیز باید به آنجا منتقل‌شوند.
 • برای مثال: ضربه مغزی، شکستگی‌ها، سوختگی‌ها، زخم‌های باز و درد در ناحیه قفسه سینه.
 • مراقبت‌های ویژه برای مناطق روستایی معمولا در بیمارستان همان منطقه انجام می‌شود.

مراقبت‌های اضطراری برای قربانیان سوءاستفاده جنسی

 • مراقبت‌های اضطراری در بخش مراقبت‌های ویژه در Landspítalinnواقع در فوسووگی است. که هم به زنان و هم مردان خدمات می‌رساند. www.landspitali.is/sjuklingar-adstandendur/deildir-og-thjonusta/neydarmottaka-fyrir-tholendur-kynferdisofbeldis
 • در بخش مراقبت‌های اضطراری، افرادی که قربانی خشونت جنسی شده‌اند (تجاوز به عنف، اقدام به تجاوز، نوع دیگری از آزار جنسی) می‌توانند کمک بگیرند.
 • آن‌ها می‌توانند مشاوره، پشتیبانی، معاینه پزشکی و درمان دریافت‌کنند.
 • این خدمات به‌صورت رایگان به قربانیان ارائه می‌شود.
 • در هر مورد گمنام‌ماندن و محرمانه‌بودن به‌طور کامل حفظ می‌شود.
 • مشاور حقوقی و پشتیبان در تشکیل پرونده شکایت در دسترس هستند. با این حال در دسترس‌بودن خدمات به تصمیم قربانی برای طرح شکایت بستگی‌ندارد.

بستری‌ شدن

 • در بیمارستان ها، هزینه تمام درمان‌هایپزشکی، دارویی، اقامت و وعده‌هایغذایی توسط دولت پرداخت می‌شود.
 • تنها پزشکان قادر به تصمیم‌گیریدر مورد نیاز شخص به بستری شدن یا نشدن در بیمارستان هستند.
 • بزرگترین بیمارستان کشور Landspítalinnدر ریکیاویک است، اما سایر بیمارستان‌ها در شهرهای بزرگ خارج از کلان‌شهرهای بزرگ یافت می‌شوند.
 • جراحی‌هایجزئی هم در بیمارستان‌هاو هم در کلینیک های خصوصی جراحی انجام می‌پذیرد. برای عمل در کلینیک‌های خصوصی هزینه بیشتری پرداخت می‌شود اما لیست انتظار کوتاه‌تر است.

درمان سرپایی

 • بیماران تحت درمان‌های سرپایی در بیمارستان (یا سایر مراکز درمانی) تحت درمان قرار می گیرند اما در آنجا نمی‌مانند.
 • افراد پس از معالجه یا مشاوره به خانه برمی‌گردند.
 • برای خدمات سرپایی هزینه پرداخت می‌شود.

آمبولانس - ۱۱۲

 • شماره تلفن ۱۱۲ شماره اورژانس ملی آمبولانس‌ها، آتش‌نشانی و اداره پلیس است.
 • هنگامی‌که شخصی با شماره ۱۱۲ تماس می‌گیرد، مهم است که بتواند به طور واضح موارد زیر را بگوید:
  • اسمتان - اسم شما چیست
  • مکان - جایی که هستید کجاست
  • دلیل تماس تلفنی - چه اتفاقی افتاده است
 • www.112.isهمچنین به عنوان یک وب‌سایت با اطلاعات و سرویس چت آنلاین در دسترس است. اطلاعات و مشاوره را می‌توان در مورد موضوعاتی مانند خشونت خانگی یافت.
 • شخصی که با آمبولانس منتقل شود هزینه حمل و نقل ثابت، بدون در نظر گرفتن مسافت، پرداخت می‌کند. فاکتور پس از آن برای فرد ارسال می‌شود.

 

Can we improve the content on the site?