Skip to content

New in Iceland

 • دفتر تازه‌ واردها در ایسلند در سال ۲۰۲۱شروع به کار کرد. توسط وزارت رفاه اجتماعی اجرا می‌ شود.
 • این دفتر در ریکیاویک، در خیابان لوگاوگور۱۱۶، ۱۰۱قرار دارد.
 • مهاجران از طریق تلفن یا از طریق سرویس گفتگوی آنلاین درwww.newiniceland.is می توانند با یک مشاور گفتگو کنند.
 • گفتگوی آنلاینبه هفت زبان در دسترس است: ایسلندی، انگلیسی، لهستانی، اسپانیایی، پرتقالی، لیتوانیایی و عربی.
 • نقش مرکز، ارائه مشاوره و اطلاعات قابل دسترس برای مهاجران با توجه به خدمات، حقوق و وظایف آنهااست.
 •  

صلیب سرخ ایسلند

 • صلیب سرخ ایسلند خدمات و فعالیت های اجتماعی برای مهاجران را ارائه می کند.
 • این کار شامل ایجاد ارتباطات اجتماعی، حمایت روانی- اجتماعی و راههای شناخت جامعه می شود.
 • اینها شامل پروژه هایی مانند پروژه دوستی مهاجر، تمرین صحبت ایسلندی، مشاوره و اتفاقات متنوع است.
 • علاوه بر این، برنامه های مختلف داوطلبانه جنبش برای مهاجران باز است.

سازمان‌‌های امدادی

 • پناهندگان (و مهاجران دیگر)، همچنین از منابع قابل استفاده دیگر سازمان های امدادی مانند امداد کلیسا
 • (Hjálparstarf kirkjunnar)، ارتش نجات (www.herinn.is) وSamhjálp استفاده می‌کنند.
 • امداد کلیسا پروژه های مرتبط با حمایت روانی و اجتماعی و منابع عملکردی مخصوصا برای زنانی که درخواست حمایت بین المللی دادهاند و یا آن را دریافت کردهاند را ارائه می کند. www.hjalparstarfkirkjunnar.is
 • Samhjálp، برای مثال مکان قهوه Samhjálp (Kaffistofa Samhjálpar)درریکاویکBorgartún 1a را اداره می کند. در آنجا، آن‌ها وعده های غذایی رایگان برای مردمی که تحت شرایط سخت اجتماعی زندگی می‌کنند، صبحانه، اسنک و نهار داغ، در هر روز سال، آخر هفته‌ها و همچنین تعطیلات عمومی عرضه می‌کنند (www.samhjalp.is).

ثبت ایسلند

 • دفتر ثبت ملی ایسلند به عنوان دفتر ثبت املاک و دفتر ثبت ملی به قوت خود باقی است. دفتر ثبت گذرنامه ها، کارت هویت شخصی و گواهینامه های متعدد را صادر می کند.
 • دفتر ثبت ملی ایسلند گزارش همه کسانی را که در ایسلند زندگی می کنند و یا زندگی می کردند دارد. مردمی که داخل کشور نقل مکان می کنند باید ظرف هفت روز، نقل مکان را گزارش کنند.
 • دفتر ثبت ملی شماره های شناسایی را صادر می کند. همچنین مکانی است که نام فرزندان یا تغییرات نام ثبت می‌شود.
 • مهم است که اسامی و تاریخ تولد از ابتدا به درستی در دفتر ثبت ملی ثبت شوند، ممکن است بعدا تغییر آن سخت باشد.
 • کسانی که قصد ازدواج دارند باید با دفتر ثبت ملی تماس بگیرند و اطلاعات وضیت تاهل را بهدست بیاورند.
 • دفتر ثبت ملی ایسلند در Borgartún21, 105 Reykjavík, Hafnarstræti107, 600 Akureyri واقع شده است.
 • بسیاری از کارها می تواند آنلاین در وبسایت دفتر ثبت ملی به آدرس www.skra.is انجام شود.

مجوز اقامت

 • بسیاری از خارجی هایی که در ایسلند زندگی میکنند به مجوز اقامت نیاز دارند.
 • اجازه اقامت توسط اداره مهاجرت صادر می شود (www.utl.is).
 • محل اداره مهاجرت: Dalvegur18, 201 Kópavogur
 • انواع مختلف مجوز اقامت بر اساس هدف اقامت وجود دارد.
 • شرایط برای مجوز اقامت به دو دسته تقسیم می‌شود. ۱) شرایط اساسی که برای همه مجوزهای اقامت به کار برده می‌شود و ۲) شرایط دیگری که برای هر نوع بهکار برده می‌ شود.
 • خارجی هایی که از کشورهای خارج از منطقه اقتصادی اروپا (EEA) یا کشورهای عضو EFTA قصد دارند بیشتر از سه ماه در ایسلند اقامت داشته باشند باید برایشان مجوز اقامت صادر شود. این وظیفه هر شخصی است که مطمئن شود که مجوز اقامت معتبر در ایسلند دارند.
 • اطمینان از داشتن اجازه اقامت معتبر در ایسلند به عهده هر فرد است.
 • همه خارجی های ساکن ایسلند موظفند در صورت لزوم خودشان درخواست مجوز اقامت بدهند و در صورت نیاز مجوز را تمدید کنند (با حداقل اخطار یک ماهه قبل از انقضای مجوز).
 • اداره مهاجرت می تواند کسانی را که مجوز اقامت معتبر ندارند اخراج کند.
 • میز خدمات اداره مهاجرت اطلاعاتی در مورد اینکه چه مدارکی باید همراه درخواست ها ضمیمه شود را فراهم می کند و این اطلاعات را می‌توان در سایت www.utl.is نیز یافت.
 • اداره مهاجرت درخواست ها و مدارک ضمیمه شده را دریافت می کند، برای مجوز اقامت عکس می گیرد، اثرانگشت ها را بررسی می کند و در صورت نیاز مصاحبه می کند.

مجوز اقامت دائم شهروندی

 • قوانین مربوط به حق مجوز اقامت دائم و شهروندی ایسلند به راحتی در سایت www.utl.isقابل دستیابی است.
 • برای این درخواست ها شرایط بسیاری باید برآورده شوند و مدارک ضمیمه زیادی مورد نیاز است.
 • امکان اعطای اجازه اقامت دائم یا تابعیت ایسلند به تأخیر می افتدیا از آن جلوگیری می شود، در صورتی که متقاضی:
 • کمک مالی از شهردار یا دولت دریافت کرده باشد،
 • به جرمی برای مثال تخلفات رانندگی محکوم شده باشد،
 • موضوع حل نشده ای با پلیس یا دادگاه داشته باشد،
 • موضوع حل نشده ای با دولت داشته باشد که می تواند منجر به اخراج او شود.

حمایت بین المللی

 • کسانی که در کشور خودشان تحت تعقیب یا در خطر مجازات اعدام، شکنجه یا رفتار و مجازات غیر انسانی هستند می توانند و حق دارند برای حمایت بین المللی در ایسلند درخواست بدهند.
 • حمایت بین المللی همچنین ممکن است بر پایه دلایل بشردوستانه انجام شود.
 • اقدامات مربوط به چنین درخواست هایی در قانون برای خارجی ها لحاظ شده است.
 • اداره مهاجرت فرایند درخواست ها را مدیریت می کند.
 • تصمیمات اداره مهاجرت می تواند به هیئت تجدید نظر در امور مهاجرت و پناهندگیKærunefndútlendingamála به نشانی www.knu.is ارائه شود. 
 • متقاضیان حمایت بین المللی هنگام بررسی درخواستشان اقامتگاه و کمک هزینه دریافت می کنند.
 • متقاضیان حمایت بین المللی اغلب فرصت شرکت در دوره ها را دارند. تعداد و نوع دوره ها به قوانین مؤسسه ای که مورد فرد مربوطه را مدیریت می کند بستگی دارد.
 • صلیب سرخ ایسلند حمایت و پشتیبانی اجتماعی برای متقاضیان فراهم می‌کند.www.raudikrossinn.is

 

Can we improve the content on the site?