Skip to content

پذیرش هماهنگ پناهندگان

 • پناهندگانی که حمایت بین المللی در ایسلند دریافت کرده اند، چه به طور مستقل وارد کشور شده‌ باشندچه با دستور دولت، خدمات هماهنگ دریافت می کنند.
 • این خدمات شامل آموزش اجتماعی و ایسلندی، علاوه بر پشتیبانی برای جستجوی کار و سایر فعالیت ها مانند تحصیلات، استخدام حمایت شده و آموزش حرفه ای می باشد.
 • خدمات اجتماعی شهرداری مربوطه، اداره کار و صلیب سرخ ایسلند از جمله گروه هایی هستند که خدمات پناهندگان را مدیریت می کنند.
 • صلیب سرخ همچنین برای پناهندگان مشاوره، آموزش و دستورالعمل های عمومی را فراهم می کند و آنها را به منابع در دسترس هدایت میکند.
 • www.raudikrossinn.is

حق خدمات ترجمه

 • مهاجران اغلب باید از مترجم ها استفاده کنند.
 • آنها برای مراقبت بهداشتی، هنگام برخورد با پلیس و در دادگاه حق استفاده از مترجم دارند.
 • موَسسه موردنظر هزینه مترجم را پرداخت می کند.
 • اما شما خودتان باید با دقت به مترجم درخواست بدهید. از گفتن اینکه به مترجم احتیاج دارید نترسید. این حق شماست.
 • موسسات دیگر هم اغلب از مترجم استفاده می کنند، برای مثال مدارس، دفتر کمیسر مناطق و مراکز خدماتی.

بانک‌ها

 • بانک شرکتی استکه در اصل با پرداخت ها، وام ها و سودها سر وکار دارد.
 • افراد کمتر از ۱۸سال نمی توانند وام بانکی بگیرند اما می توانند (با اجازه ولی) حساب بانکی داشته باشند و پول به حساب بریزند (پس‌انداز) و پول انتقال دهند (برداشت).
 • ولی معمولاًوالدین کودک هستند.
 • بانک خدمات گوناگونی ارائه می کند:
 • حساب های بانکی
 • بدهی و کارت های اعتباری.
 • خدمات بانکی آنلاین یا تلفنی. 

حساب های بانکی

 • هر کسی باید یک حساب بانکی داشته باشد تا به امور مالی شخصی خود رسیدگی کند.
 • بهتر است که یک حساب باز داشته باشید که بتوانید هنگام نیاز از آن برداشت کنید.
 • بسیاری از مردم همچنین حساب های پس انداز خاص باز می کنند.
 • یک حساب بانکی مورد نیاز است برای اینکه بتوانید:
  • دستمزد یا سود را دریافت کنید.
  • نقل و انتقال از افراد داخل یا خارج از کشور دریافت کنید.
  • پول برداشت کنید، صورت حساب ها را پرداخت کنید یا به صورت الکترونیکی به حساب های دیگر منتقل کنید.
 • وقتی که به فردی اجازه اقامت داده شده، در اداره ثبت ملی تأیید شده است (www.skra.is) و شماره شناسایی ایسلندی(کنیتالا ) برای او صادر شده، می‌تواند درخواست افتتاح حساب بانکی کند.
 • بانک، اطلاعات شخصی(مثل نام، شماره شناسایی، شماره تلفن، آدرس ایمیل) تمام مشتریانش را بررسی خواهد کرد.
 • بانک‌ها جایی را که پول سپرده‌گذاری شده،افراد از آن‌‌جا آمده و این‌که از آن پول چگونه استفاده خواهد شد را بررسی می‌کنند.
 • این بررسی در قالب یک فرم پرسشنامه است که همه افراد زمانی‌که می‌خواهند یک حساب بانکی باز کنند، مجبور به تکمیل آن(بررسی صحت پاسخ‌ها) هستند.
 • در ایسلند بیشتر افراد از روش‌های پرداخت الکترونیک(مثل پرداخت با تلفن‌همراه یا کارت) استفاده می‌کنند.

 

 

 

Can we improve the content on the site?